Perspektiv

Hvem trenger et 'ganske sikkert OS'?

IT-verden snakker om sikkerhet, men velger enkelhet. Derfor er Qubes OS – verdens sikreste desktop OS – ukjent for de fleste. Men Qubes har mer på lager, og kan bli verdens viktigste sikkerhetskomponent – uten [...]

RettPå

Inspirerende dronedans

Droner forårsaker ikke lenger hevede øyebryn – med enkelte unntak. DJIs lille SPARK er ett av dem – snill som en due, skarp som en falk og veloppdradd som en jakthund. En eksplosiv kombinasjon.

[...]

Perspektiv

IoT og tallenes tale

Prognoser bommer. Oftere og grovere. Det er OK, for fakta overtar. Fakta vi aldri tidligere har hatt tilgang til forandrer perspektiv og planer. IoT er ett av mange eksempler. Vi treffer bedre - hvis vi vil!

[...]

RettPå

IoT - det er deg, det!

Digital transformasjon er data og datautnyttelse. Mye data, nye data, flere datakilder, dataflyt, større nøyaktighet, mindre avstand mellom (for eksempel) kunde og produsent. Og dataene – de kommer fra deg og meg!

[...]