Registrering/oppdatering/bestilling

Registrer ny konto


For Proff-registreringer, legg til firma- og faktureringsinfo:

Choose your membership level

Velg brukertype ovenfor. En 'standardbruker' blir praktisk talt umiddelbart tilgjengelig, betalbare brukertyper blir tilgjengelige så snart de er godkjent. Ved bestilling av grupper: Gi gruppen et navn og en kort beskrivelse. Når gruppen er etablert, inviterer du de øvrige deltagerne via menyen ADMIN->GRUPPEADMIN.