Registrering

Registrer ny konto


Hvis du tegner/fornyer abonnement, legg til/oppdater firma- og faktureringsinfo:

Choose your membership level

Velg abonnement ovenfor. En 'standardbruker' blir umiddelbart tilgjengelig, betalbare brukertyper blir tilgjengelige så snart de er godkjent. Husk å legge inn firma og faktura-epost unbder MIN PROFIL. Ved bestilling av grupper: Gi gruppen et navn og en kort beskrivelse. Når gruppen er etablert, inviterer du de øvrige deltagerne via menyen ABONNEMENT->GRUPPEADMIN.