Fagpressen kaller Helge Skrivervik 'en av de mest innflytelsesrike i det norske IT-markedet'. Bred erfaring og evne til å formidle kompliserte temaer enkelt og forståelig er hans varemerke. Helge snakker like lett med utviklere som med politikere og toppledere. Han har levert workshops og foredrag i over 25 år, med bakgrunn som gründer og erfaring fra utvikling, drift, salg, undervisning og ledelse.

Digital inspirasjon: Transformasjon, sikkerhet, AI ...

I 2016 og 2017 snakket 'alle' - fra politikere til styreledere, fra utviklere til drosjesjåfører - om digitalisering. I 2018 startet det virkelige arbeidet for mange – og fortsetter i 2019 og 2020. Krevende, nødvendig, energidrivende og mulighetsskapende. En transformasjon som berører alle – nå.

Vårt bidrag er å sette navn på utfordringene og levere forståelse på kritiske områder for organisasjoner flest - med foredrag på 45-60 inspirerende minutter eller workshops som strekker seg over en hel formiddag eller ettermiddag.

For eksempel foredraget om AI og realisme, som lander 'hypen', plasserer forventningene og illustrerer bruksområder med realverdi – . Eller foredraget med den tentative tittelen Når ingen ting stemmer, som i ulike 'tapninger' tar for seg digital transformasjon i praksis, og setter spor etter seg i markedet hver eneste måned: Fra IT-miljøer til toppledelse og styre, fra lærere til ordførere.

 • Begrepsforvirring: Klassisk digitalisering vs. digital transformasjon.
 • Hvorfor avvikling er like viktig som utvikling.
 • Hvorfor data er vår viktigste ressurs, og dataflyt den moderne organisasjonens blodomløp.
 • Hvorfor digital kompetanse er noe ganske annet enn å beherske Office og smarttelefon.
 • Hvorfor digital transformasjon er litt teknologi, mye organisasjon og kultur.

Det handler ikke primært om tid, men om energi og forståelse. Kombinasjonen er selvforsterkende - og prosessen ruller.

Referanser

"... your insights on the digital age we live in, tips and traps for revenue bodies was invaluable" skrev OECDs Tax Payer Services Subgroup etter foredraget A Digital World: Live it, use it, understand it.

"Helge er en av Norges absolutt mest kompetente foredragsholdere. Ingen har bedre oversikt over trendene som kommer og hvilke konsekvenser de medfører. Innovativ, inspirerende og innsiktsfull" skriver Truls Berg i Innovation Forum Norway.

"Herlig innlegg du hadde idag! Du tok scenen med kompetanse, glimt i øyet, energi og spennende historier. Imponert!!" skriver Bård Kristensen etter foredraget Digital Transformasjon: Når tyngdekraften oppheves på KS' eKommune-2017 konferanse (oktober 2017).

Mer bakgrunnstoff på Wikipedia.

Fokus 2021:

  Digital transformasjon • AI/ML • Sikkerhet • Digital kultur

 • Foredrag – 45-60 minutter pluss spørsmål/diskusjon. Egnet for både små og store settinger.
 • Workshop – typisk 2-4 timer. En kreativ dialog om situasjon, utfordringer og muligheter – med trender og marked som bakteppe. Dere bidrar med behov, forventninger, status og mål. Vi leverer ny innsikt, erfaringer, forståelse for trender, utvikling og sammenhenger, og inspirasjon i forhold til egen situasjon. Programmet for en workshop kan for eksempel være…
  • Tema-innledning - 40-50 minutter
  • Diskusjon
  • Brainstorming/gruppe-arbeider
  • Fokus-øvelse: 'Hva er viktig for oss?' og 'hva gjør vi nå?'
 • Brainstorming - diskusjon med agenda, faglig introduksjon med valgt tema. Passer for mindre settinger, for eksempel ledergrupper, styrer, avdelingsmøter.

Form og innhold tilpasses i forhold til behov og mål. Temaene nedenfor er eksempler.

Helge Skrivervik (Foto: KS Agenda, september 2017)

Helge Skrivervik: Etterspurt foredragsholder og inspirator. [Foto: KS Agenda]

CV for Helge Skrivervik

 • 1974-1976: Trondheim Tekniske Skole (nå Høgskolen i Sør-Trøndelag), elektronikklinjen – Ingeniør.
 • 1976-1979: Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU), Elektroteknisk avdeling, reguleringsteknikk – Sivilingeniør.
 • 1979-1980: Forsvarets Forskningsinstitutt, avdeling for elektronikk.
 • 1980-1982: Elektrisk Bureau, drift og systemutvikling, CAD/CAM-systemer.
 • 1982-1983: University of California, Berkeley, CSRG (Computer Science Research Group) – Visiting Scholar, arbeidet med utvikling av operativsystemet Unix.
 • 1983-1984: Tasvir Corp., Mountain View, California – Director, Systems Software, utvikling av Unix-baserte arbeidsstasjoner.
 • 1984-1985: Calma Corp., Sunnyvale, California – Manager, Workstation Lab, testing, evaluering av Unix-baserte systemer og arbeidsstasjoner, programvare.
 • 1985-1993: Gründer og leder for Skrivervik Data as, ledende leverandør av data- og nettverks-produkter med fokus på Unix og Internett, og en legendarisk kursavdeling med utelukkende egenutviklede kurs. I perioden 1991-1993 var Skrivervik Data landets mest lønnsomme IT-selskap og samtidig et av de raskest voksende.
 • 1993-idag: Partner i myMAYDAY.com as (tidligere Team Mellvik as), etablert sammen med Hanne Mellingen fra Skrivervik Data, med fokus på kunnskaps- og strategi-utvikling for IT- og teknologi-miljøer.
Tema Beskrivelse
Cybersikkerhet: Alle er infisert, hva gjør vi nå? En brutal gjennomgang av cybervirkeligheten anno 2020: Den digitale krigen raser, alle er under angrep hele tiden, gamle regimer, verktøy og våpen fungerer ikke. Både nasjoner og organisasjoner bruker enorme ressurser på å sikre seg overtaket på en usynlig, digital slagmark – en situasjon som er underprioritert i vår del av verden, spesielt i Europa.

Foredraget presenterer virkeligheten og de viktigste utfordringene, plasserer dem i forhold til digital transformasjon og andre kontinuerlige endringskrefter, og leverer forståelse. Ikke for teknologi, men for en ugjestmild virkelighet som har lite til felles med situasjonen for bare 10 år siden. En virkelighet der alt og alle må antas å være infisert, der utbrudd er mer sannsynlig enn innbrudd, og der ansattes feil og misforståelser er større trusler enn virus og malware.

Foredraget passer for både ledere og fagfolk, og utfordrer alle på historiske holdninger, avlæring, prioritering og aksept.

Digital transformasjon: Når ingen ting stemmer ... Digital transformasjon er den største endring verden noen gang har sett. Etter titusener av år som hel-analog skal verden heldigitaliseres i løpet av noen korte år. Uunngåelig, spennende, krevende.

Det startet for 50 år siden, med digitale hjelpere som forbedret gamle og veletablerte prosesser. Men av naturlige årsaker – tekniske, praktiske og økonomiske - forble digitale hjelpemidler akkurat det: Verktøy som forbedret og holdt liv i gamle prosesser og regimer. Så kom først Internett, deretter smarttelefoner, og verden fikk øynene opp for en ny dimensjon. En hel-digital virkelighet der gamle prosesser og regimer ikke ble forbedret, men erstattet.

Utfordringen er monumental. Derfor bruker vi ofte tittelen 'Når ingen ting stemmer ...' når vi snakker om digital transformasjon: Alt og alle skal konverteres til en digital virkelighet med andre målestokker, mekanismer, oppgaver og utfordringer. Det handler ikke om IT eller teknologi, men om å forstå utfordringen og mulighetene.

DET er vårt bidrag: Forståelse – for toppledere, politikere, utviklere og alle imellom. Forståelse gir energi og driv, manglende forståelse betyr skepsis og bremser. Det har ingen tid eller råd til. Digital transformasjon haster!

AI/ML: Mye støy, lite intelligens På noen korte år har AI og ML - kunstig intelligens og maskinlæring - flyttet fra 'spennende fremtid' til 'nødvendig nåtid'. Ifølge media og ivrige leverandører. En teknologi alle med respekt for seg selv og egen fremtid 'bare må ha'.

Som så ofte ellers er virkeligheten langt mer nyansert. Kunstig intelligens er (fortsatt) uintelligent mens maskinlæring er 'algoritmer på steroider'. Lovende, men langt unna ambisjoner og forventinger.

Nyttige, men oversolgte verktøy - som foredraget plasserer der de hører hjemme. At veien er lang til reell intelligens og ekte læring, endrer ikke det faktum at utallige produkter og tjenester i kategorien har enorm praktisk og økonomisk verdi.

Utfordringen er å skille hype fra realitet og skape forventninger som harmonerer med mulighetene.

IT 2.0: Fra drift til business Digital transformasjon og industrialisering av teknologi-tjenester serverer en ny virkelighet for IT, som enten marginaliseres eller tilpasser seg – og vokser inn i nye utfordringer: Bytter rolle, oppgaver og kompetanse. Mange ser det som en trussel. Vi kaller det frigjøring. For få år siden ble IT-avdelingen og det interne datasenteret rustet opp. Alle trengte mer IT.

Behovene fortsetter å øke eksplisitt samtidig med at leveranseprofilen av tjenester er dramatisk forandret. Markedet har fått nye behov og flere valgmuligheter. Brukerne kan velge, virksomheten kan velge og IT må selge sin egen berettigelse.

Nøkkelordet er tilpasning: Alt skal endres – også det som fungerer, og uavhengig av alder. Ut i den andre enden kommer 'IT 2.0' – frigjort, effektiv, business-drivende.

Ta direkte kontakt for å diskutere dine behov og mål, tilgjengelighet og pris: [email protected], mobil 9201 7146. Vi kan bidra med å sette sammen faglige programmer for seminarer og arrangementer.