bigdata

Sikkert karrierevalg: Data Scientist

22/06/2015

“IT-folk blir aldri arbeidsledige” har vært en vedtatt sannhet i flere 10-år. I 2015 er den usann – ikke fordi vi har for mange IT-folk, men for mange med feil profil.

[...]

Datalagring: Fiktivt kapasitetsproblem?

20/12/2014

IoT. Big Data. Enorm vekst. 3,5 zettabytes i 2013, minst 20 zettabytes i 2020 [Gartner]. “Vi har et lagringsproblem” sier analysene. De tar feil. Vi har et holdningsproblem.

[...]

2014: Strategiske lettvintheter

29/10/2013

Q4 er synsing, budsjetter, tro, tvil og dårlig tid. Eksperter står i kø for å fortelle hva vi MÅ prioritere neste år. Hvorfor så sent? Vet de ikke at planer og budsjetter starter i Q3? Og har de en track record som gjør dem oppmerksomhet verdig?

[...]

Sunn fornuft bedre enn Big Data?

21/05/2013

‘Big Data forandrer verden’ konstaterte Financial Times forleden. En udiskutabel observasjon. Mindre opplagt og langt alvorligere er observasjonen at ‘Big Data truer verdensstabiliteten’. Fra finansmarkedene til den enkelte virksomhet.

[...]

12 ubehagelige observasjoner om IT

25/12/2012

IT er hva vi gjør det til. Et slit eller en fornøyelse. Alltid utfordringer, alltid noe nytt, aldri kjedelig. ‘Never a dull moment’ som det heter lenger vest.

[...]

MDM er ut. MDM er in!

26/06/2012

IT-bransjen liker trebokstavs-forkortelser. Den eneste mulige forklaringen på at floraen eksploderer. Gode vekstvilkår. I den grad at uttrykket har sin egen forkortelse – TBF, eller TLA på engelsk: Three Letter Abbreviations.

[...]

Big Data, big bløff?

03/04/2012

Big Data er ‘in’. Virksomheter med respekt for seg selv, retter ryggen og ‘legger vekt på’ Big Data. Men hvor blir det av resultatene?

[...]

Har Facebook et mySQL problem?

22/07/2011

Tenk deg situasjonen: Flere hundre tusen nye brukere daglig. 750 millioner brukere, hvorav flere hundre millioner aktive nesten daglig. Enorm trafikk. Høres det ut som en utfordring? Det er en utfordring. En gigantisk utfordring.

[...]
1 2 3