RettPå

Hvorfor du MÅ kunne Linux

Spørsmålet dukket opp på Quora forleden: ‘Hvilket OS er det viktigst å lære i 2016?’ At det dominerende svaret ble Linux, er ikke egnet til å overraske. Men argumentene for å velge Linux er interessante.

[...]

RettPå

2014: Strategiske lettvintheter

Q4 er synsing, budsjetter, tro, tvil og dårlig tid. Eksperter står i kø for å fortelle hva vi MÅ prioritere neste år. Hvorfor så sent? Vet de ikke at planer og budsjetter starter i Q3? Og har de en track record som gjør dem oppmerksomhet verdig?

[...]

RettPå

Sunn fornuft bedre enn Big Data?

‘Big Data forandrer verden’ konstaterte Financial Times forleden. En udiskutabel observasjon. Mindre opplagt og langt alvorligere er observasjonen at ‘Big Data truer verdensstabiliteten’. Fra finansmarkedene til den enkelte virksomhet.

[...]

RettPå

MDM er ut. MDM er in!

IT-bransjen liker trebokstavs-forkortelser. Den eneste mulige forklaringen på at floraen eksploderer. Gode vekstvilkår. I den grad at uttrykket har sin egen forkortelse – TBF, eller TLA på engelsk: Three Letter Abbreviations.

[...]