Perspektiv

Hvorfor WordPress vinner

Å finnes [på web] er ikke det samme som å eksistere, men å syns. For dagens øyne. En 4 år gammel web vekker sjelden oppmerksomhet. Den er i utakt med klientene. Nye verktøy er ingen opsjon, men et krav.

[...]

RettPå

Reddet av Facebook

Hva gjør du hvis virksomheten er under Cyber-attack? Å skalke lukene er nærliggende, men stenger samtidig av både kunder og leverandører. Plan B fungerer – bruk sosiale medier!

[...]

Perspektiv

Lenge leve XP

8. april er kanskje en D-dag for Microsoft, men ikke for XP, som fortsetter mot 2016 med 2-sifrede markedsandeler.

[...]