myPENDIUM er tema-orienterte håndbøker basert på erfaringer fra prosjekter og oppdrag kombinert med stoff fra foredrag, analyser artikler - tilpasset en flyt som fungerer i en hektisk digital hverdag. Beslutningsstøtte og innsikt for strategi-diskusjoner, tekniske veivalg, budsjett-prosesser, planlegging og i forbindelse med intern opplæring. Omfanget varierer fra 25 til 60 sider per utgave. myPENDIUM er tilgjengelig for Proff-brukere.