Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

myPENDIUM – temafokus for IT-profesjonelle

myPENDIUM er tema-orienterte kompendier sammensatt av nytt stoff pluss omarbeidede og oppdaterte analyser og kommentarer fra myMAYDAY.com. Verktøy tilrettelagt for IT-hverdagen: Strategi-diskusjoner, tekniske veivalg, budsjett-prosesser og i forbindelse med intern opplæring.

myPENDIUM er en del av myMAYDAY.com Insight. Nye kompendier annonseres og leveres på samme måte som analyser og kommentarer - via RSS og via det ukentlige nyhetsbrevet Innsikt & utsikt. Omfanget varierer fra 25 til 60 sider per utgave.

myPENDIUM som iBooks!
Vi har omredigert og oppdatert myPENDIUM 1 - 4 til iBook-format for iPad. De er tilgjengelige via iBookstore. Se også de individuelle linkene nedenfor.

Nr. 10 - Digitalt styrkeløft: IT mot 2020

Digital transformasjon er tidenes største og mest opprivende forandring. I tillegg skal den unnagjøres på noen korte år. Brukere, kunder og leverandører er utålmodige, og kampen om kompetansen tiltar. På alle nivåer i organisasjonen.

Trendsetterne har digitalisert, satt scenen, demonstrert den nye virkeligheten. Mange er på vei, de fleste er fortsatt i startgropa og alle har dårlig tid. Vinnerne i dette racet har en IT-funksjon som forstår utfordringen, ser mulighetene, oppfatter egen rolle og kravet til hastighet. myPENDIUM nr. 10 er håndboken for slike miljøer. IT med ambisjoner - på vei mot 2.0.

Nr. 9 - Digitalt styrkeløft for IT: Veien til 2020

myPENDIUM nr. 9 er erstattet av nr. 10, en gjennomarbeidet oppdatering som tar med det siste årets utvikling og erfaringer, og spisser budskapet ytterligere. Strategihjelp for et digitalt styrkeløft.


Nr. 8 - Det du trenger å vite om IPv6

Fortsatt uinteressert i IPv6? Du er i godt selskap. IPv6 er som nye skatteregler. Uunngåelige, men ikke veldig interessante. Vi overlater begge til spesialister - ‘de som steller med slikt’. Og regner med at utfordringene er i trygge hender.

Men: Å sette bort jobben fritar ikke IT fra ansvar. IT skal redegjøre for behove, forklare kostnader, velge leverandører, evaluere forslag, kommunisere med ekspertisen - kort og godt ta ansvaret. Derfor trenger IT dette grunnkurset i hvorfor, hva og hvordan. ‘IPv6 for oss andre’. 60 sider.


Nr. 7 - Industrialisert IT - del 3: Pragmatisk sikkerhet – fra paranoia til sunn fornuft

IT industrialiseres raskere enn de fleste er klar over. Tilsynelatende ukontrollert og ukontrollerbar vekst. Bygges nettskyen på sviktende grunnlag? Finnes tilstrekkelig sikkerhet og pålitelighet? Vi diskuterer myter, realiteter og sunn fornuft i denne utgaven av myPENDIUM. 35 sider.


Nr. 6 - Industrialisert IT - del 2: Fra mulighet til avhengighet

IT industrialiseres. Store muligheter, store utfordringer. Forståelse er én av dem: Industrialiseringen oppleves som truende helt til den blir forstått. Da kommer mulighetene til syne. Hvordan utnytter vi dem?


Nr. 5 - IT-avdelingen 2.0: Fra monopolist til partner

IT industrialiseres. IT-avdelingen marginaliseres. Eller vokser inn i nye utfordringer: Bytter rolle, oppgaver og kompetanse. Noen kaller det trussel. Vi kaller det frigjøring.


Nr. 4 - IT-strategi 2012-2013: Mindre teknologi, mer business

Industrialiseringen rokker ved selve fundamentet for IT: Vi flytter oppover i et hierarki – til mindre drift og teknologi, mer business. Det må reflekteres i planer og strategier. De skal synkroniseres med en virkelighet der oppgåtte, trygge løyper ikke lenger er optimale, kanskje ikke farbare. En spennende og krevende utfordring som løfter IT inn i en ny rolle – og fordrer at vi tenker annerledes.

Også tilgjengelig som iBook via iBookstore.


Nr. 3 - IT-sikkerhet: Fra Malware til Warfare

Malware har gjort livet surt for IT-verden siden 2007. Med utilstrekkelige verktøy og plattformer som ikke kan sikres blir situasjonen verre år for år. Sterk motivasjon for å tenke annerledes: Veien til god IT-sikkerhet starter med pragmatisme og fortsetter med utnyttelse av muligheter. Mange av dem finnes allerede. Flere er underveis.

Også tilgjengelig som iBook via iBookstore.


Nr. 2 - Industrialisert IT - del I

En tsunami som treffer land, jevner alt den kommer over med jorda. På samme måte vil industrialiseringen av IT utradere de fleste av dagens små og store datasentre. Saktere, mer kontrollert, men like forutsigbart. Resultatet i den andre enden er så attraktivt at vi knapt kan vente. Praktisk, økonomisk, utviklingsmessig.

Også tilgjengelig som iBook via iBookstore


Oppdatert 22-10-2016 13:48