Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

myPENDIUM – temafokus for IT-profesjonelle

myPENDIUM er tema-orienterte kompendier sammensatt av nytt stoff pluss omarbeidede og oppdaterte analyser og kommentarer fra myMAYDAY.com. Verktøy tilrettelagt for IT-hverdagen: Strategi-diskusjoner, tekniske veivalg, budsjett-prosesser og i forbindelse med intern opplæring.

myPENDIUM er en del av myMAYDAY.com Insight. Nye kompendier annonseres og leveres på samme måte som analyser og kommentarer - via RSS og via det ukentlige nyhetsbrevet Innsikt & utsikt. Omfanget varierer fra 25 til 60 sider per utgave.

Nr. 10 - Digitalt styrkeløft: IT mot 2020

Digital transformasjon er tidenes største og mest opprivende forandring. I tillegg skal den unnagjøres på noen korte år. Brukere, kunder og leverandører er utålmodige, og kampen om kompetansen tiltar. På alle nivåer i organisasjonen.

Trendsetterne har digitalisert, satt scenen, demonstrert den nye virkeligheten. Mange er på vei, de fleste er fortsatt i startgropa og alle har dårlig tid. Vinnerne i dette racet har en IT-funksjon som forstår utfordringen, ser mulighetene, oppfatter egen rolle og kravet til hastighet. myPENDIUM nr. 10 er håndboken for slike miljøer. IT med ambisjoner - på vei mot 2.0.

Nr. 8 - Det du trenger å vite om IPv6

Fortsatt uinteressert i IPv6? Du er i godt selskap. IPv6 er som nye skatteregler. Uunngåelige, men ikke veldig interessante. Vi overlater begge til spesialister - ‘de som steller med slikt’. Og regner med at utfordringene er i trygge hender.

Men: Å sette bort jobben fritar ikke IT fra ansvar. IT skal redegjøre for behove, forklare kostnader, velge leverandører, evaluere forslag, kommunisere med ekspertisen - kort og godt ta ansvaret. Derfor trenger IT dette grunnkurset i hvorfor, hva og hvordan. ‘IPv6 for oss andre’. 60 sider.


Nr. 7 - Industrialisert IT - del 3: Pragmatisk sikkerhet – fra paranoia til sunn fornuft

IT industrialiseres raskere enn de fleste er klar over. Tilsynelatende ukontrollert og ukontrollerbar vekst. Bygges nettskyen på sviktende grunnlag? Finnes tilstrekkelig sikkerhet og pålitelighet? Vi diskuterer myter, realiteter og sunn fornuft i denne utgaven av myPENDIUM. 35 sider.


Nr. 6 - Industrialisert IT - del 2: Fra mulighet til avhengighet

IT industrialiseres. Store muligheter, store utfordringer. Forståelse er én av dem: Industrialiseringen oppleves som truende helt til den blir forstått. Da kommer mulighetene til syne. Hvordan utnytter vi dem?


Nr. 5 - IT-avdelingen 2.0: Fra monopolist til partner

IT industrialiseres. IT-avdelingen marginaliseres. Eller vokser inn i nye utfordringer: Bytter rolle, oppgaver og kompetanse. Noen kaller det trussel. Vi kaller det frigjøring.


Oppdatert 26-10-2017 21:48