Internett

Hvor langt kan vi tyne Internettet?

15/02/2006

Verdikjeden i Internettet fungerer ikke. Konsekvensene kan bli katastrofale om utfordringen ikke løses i tide. Er vi rustet til å håndtere høyere Internett-kostnader?

[...]

Alt du trenger å vite om RSS, ATOM og RDF

25/01/2006

RSS er ullen, utilstrekkelig og tvetydig. Like fullt har mekanismen forandret måten vi bruker Internettet på. Vi diskuterer hvorfor og hvordan, og setter søkelyset på årsakene til at en annen standard - ATOM - kan komme til å avløse RSS i løpet av de neste 2 årene.

[...]

Leder: Er Internettet defekt?

23/12/2005

Internettet er defekt sier én av dets fedre. 'Arkitekturen er gått ut på dato. Vi må begynne med blanke ark.' Kan det virkelig være så ille? Hva om forholdet er det motsatte - at svakhetene er en forutsetning for at Internettet skal overleve?

[...]
1 10 11 12