RettPå

Epost-frie dager?

Du verden så effektive vi er. Vi fyrer avgårde epost-meldinger, SMSer og vedlegg i øst og vest, prosesserer, effektuerer og besvarer. Via øyeblikks-meldinger sjekker vi status, overfører filer og har korte dialoger. Det tar nesten ingen tid i det hele tatt. Tror vi. Men følelsen av effektivitet er faretruende ofte falsk og misvisende. Vi er kanskje effektive i forhold til oppgaver, men sjeldnere i forhold til resultat. Hvorfor? Fordi vi kommuniserer for dårlig.n

[...]

Perspektiv

Leder: SPAM, utfordringer, muligheter

Søppelpost-mengden eksploderer – igjen, og koster virksomheter og organisasjoner verden over mer enn 50 milliarder USD per år. Vi har hørt det før og hører det igjen: Eposten som medium er truet. Og denne gangen er det alvor – med mindre markedet faktisk ønsker noe annet. For det finnes alternativer, tjenester som leverer ekstremt effektiv og pålitelig filtrering – for den som er villig til å tenke litt annerledes...

[...]

Perspektiv

Leder: Office-dokumenter – aldri per epost

Gir du lett fra deg originaldokumenter? Er det grunnlag for bekymring at Office-dokumenter vi sender fra oss, kan endres av hvem som helst og utgis for å være originalen? Eller at Office-dokumenter flest inneholder meta-data som en potensiell inntrenger ville gitt lillefingeren for å få tak i? Det er trivielt å eliminere hele problemstillingen – og tiden er (over)moden!

[...]

Perspektiv

Leder: Epost - ødelagt som medium?

På spørsmål om hva som er deres viktigste kommunikasjonsmedium, svarer de fleste IT-personer enten epost eller mobiltelefon - eller begge deler. For mange er eposten med i mobiltelefonen, og å være uten kontakt er bortimot utenkelig. Vi lar diskusjonen om hvorvidt permanent tilgjengelighet er sunt eller nødvendig, ligge - og retter i stedet søkelyset mot et annet besynderlig og bekymringsfullt forhold: At det på ingen måte er innlysende at disse verktøyene gjør oss mer produktive. I mange tilfeller gjør de det motsatte.

[...]