Perspektiv

Goodbye SMS, goodbye SIM

Går SMSene dine via Internettet? «Who cares?» Operatørene bryr seg, men utviklingen er irreversibel og naturlig. «Get over it, move on» er budskapet.

[...]

RettPå

Slett dataene - for sikkerhets skyld

Det er ingen spøk. Hele verden lagrer enorme datamengder med lav eller ingen nytteverdi og stort potensiale for misbruk. Er tiden moden for et strategisk skifte? Fra ‘lagre for sikkerhets skyld’ til ‘slette for sikkerhets skyld’? Det som ikke finnes kan ikke misbrukes – og konsumerer heller ikke ressurser…

[...]

Perspektiv

Epost i utforbakke

Mye tyder på at epost har passert middagshøyden. Hovedårsaken er ikke SPAM, men sporbarhet. For god sporbarhet. Og (u)egnethet for formålet.

[...]

Perspektiv

Tar du epost på alvor?

Selvsagt tar vi epost på alvor. Avhengigheten er 100%. Står oppfølgingen i forhold til avhengigheten? Blir utgående SPAM- og virusfiltrering overvåket med samme nitidighet som andre kritiske ressurser?

[...]

Perspektiv

SPAM, energi og bortkastet tid

Har du regnet på hva SPAM koster deg? Ikke vi heller. Det er bortkastet tid – og energi. Med en aksept av virkeligheten og en brøkdel av energien kan vi komme dramatisk mye lenger.

[...]

Perspektiv

Strukturelle endringer i IT-markedet

2009 blir det verste PC-året i manns minne, spår ekspertene. Tall for januar og februar bekrefter antagelsene, og finanskrisen er syndebukken. Krisen er imidlertid kun en akselerator, ikke en årsak. IT-verden er inne i en strukturell forvandling som har vært under utvikling i flere år, og som blir hjulpet av krisen, ikke hemmet av den.

[...]

Perspektiv

SPAM, propaganda og virkelighet

SPAM-mengden fortsetter å vokse. Minst 30% per år er et vanlig estimat, og synes å stemme bra med virkeligheten. Alle tiltak – tekniske, juridiske, mekaniske – glimrer med sin effektløshet. Betyr det at slaget er tapt, at epost er ødelagt som medium, og at vi må finne andre alternativer? Fra tid til annen dukker det opp analyser i media som trekker slike konklusjoner. Men ikke kjenner vi oss igjen i virkelighetsbeskrivelsen og ikke kjøper vi konklusjonene.

[...]

Analyse

Tid for ny epost-policy

70% av all relevant virksomhets-informasjon finnes i epost-arkivet. Men hvor er arkivet, hvem har tilgang til det og hva mer er å finne i samme arkiv? Det er ille nok å konstatere at store mengder kritisk informasjon ligger på epost-tjenere hos Google, Microsoft, Yahoo og Mailbox.com, om den ikke også er blandet med hjemmevideoer og barnepornografi. Og dersom gjeldende policy ikke setter scenen, blir det ditt ansvar…

[...]

Perspektiv

Datalagringsdirektivet – no SPAM please

Datalagringsdirektivet kommer. Vi kan mislike, kritisere og stille spørsmålstegn ved motiver og effekt, men kommer gjør det – og er vesentlig ‘snillere’ enn tilsvarende hos amerikanerne. Dessuten: Når misforståelser og tabloidisering skrelles bort, er Datalagringsdirektivet slett ikke så ille, og totalt irrelevant i forhold til SPAM.

[...]