epost

Helnorsk postkassefarse

05/03/2013

Det skulle handle om digitale postkasser, men endte opp som en debatt om Altinn. Dermed forsvant både barnet, badevannet, såpen og resten uten at noen merket at det ble borte.

[...]

Goodbye email? No Way!

16/06/2012

Telex er borte, fax er på vei ut. Følger epost etter? Høyst usannsynlig. Fordi epost er en mekanisme, ikke en ‘punkt-løsning’. Og fordi epost er et ektefødt barn av den digitale revolusjonen.

[...]

Goodbye SMS, goodbye SIM

30/04/2012

Går SMSene dine via Internettet? «Who cares?» Operatørene bryr seg, men utviklingen er irreversibel og naturlig. «Get over it, move on» er budskapet.

[...]

Slett dataene - for sikkerhets skyld

29/01/2012

Det er ingen spøk. Hele verden lagrer enorme datamengder med lav eller ingen nytteverdi og stort potensiale for misbruk. Er tiden moden for et strategisk skifte? Fra ‘lagre for sikkerhets skyld’ til ‘slette for sikkerhets skyld’? Det som ikke finnes kan ikke misbrukes – og konsumerer heller ikke ressurser…

[...]

Epost i utforbakke

29/01/2012

Mye tyder på at epost har passert middagshøyden. Hovedårsaken er ikke SPAM, men sporbarhet. For god sporbarhet. Og (u)egnethet for formålet.

[...]

Lavthengende Cloud-frukter

05/08/2010

Forståelse skaper trygghet. Logikken og fornuften bak epost i nettskyen er åpenbar. En lavthengende nettsky-frukt. Nå også offentlig godkjent.

[...]

Tar du epost på alvor?

21/09/2009

Selvsagt tar vi epost på alvor. Avhengigheten er 100%. Står oppfølgingen i forhold til avhengigheten? Blir utgående SPAM- og virusfiltrering overvåket med samme nitidighet som andre kritiske ressurser?

[...]

SPAM, energi og bortkastet tid

20/04/2009

Har du regnet på hva SPAM koster deg? Ikke vi heller. Det er bortkastet tid – og energi. Med en aksept av virkeligheten og en brøkdel av energien kan vi komme dramatisk mye lenger.

[...]

Strukturelle endringer i IT-markedet

10/03/2009

2009 blir det verste PC-året i manns minne, spår ekspertene. Tall for januar og februar bekrefter antagelsene, og finanskrisen er syndebukken. Krisen er imidlertid kun en akselerator, ikke en årsak. IT-verden er inne i en strukturell forvandling som har vært under utvikling i flere år, og som blir hjulpet av krisen, ikke hemmet av den.

[...]
1 2 3