Melding til IT: Slukk lyset

Broken light bulb on shiny surface Broken light bulb on shiny surface with pieces backlit

'Vi skal holde lysene på' er utallige IT-avdelingers mantra. Men 'lysene på' gikk ut på dato for lenge siden, og er snarere en unnskyldning for 'ikke forstyrr oss'. Digital selvtekt.

I kommunikasjon med en medarbeider i en av Norges største kommuner forleden, gikk noe helt galt. Vedlegg og mailer ble påviselig borte. 'Kan du ta det opp med IT' spurte vi – på telefonen. 'Helst ikke' svarte vedkommende. 'Det tar så lang tid, de svarer ikke. Vi må finne ut av det selv. Send vedlegget på text i stedet.' Også det strandet imidlertid når vedlegget skulle flyttes til vedkommendes arbeidsområde. Der stoppet det. Varen kommunen hadde betalt for, kom aldri til de som skulle bruke den.

Hvis vi hadde en karaktérskala ville det blitt null poeng til IT. For (manglende) leveranse, for (null fokus på ) holdninger og for overdreven beskyttelse. IT skal løse problemer, ikke skape dem. Dessuten - IT trenger brukernes gunst mer enn noen gang. Levere tydelig kompetanse, forståelse, være en tydelig diskusjonspartner, se behov før eller når de oppstår og være klar til å håndtere dem. Et techno-brannvesen med lav tilgjengelighet og like lav omgjengelighet sørger for at avdelinger og brukere går sine egne veier, finner tjenester og løsninger andre steder. Tidligere kalte vi det ‘rogue IT’, ‘rogue WiFi’ og ‘rogue applications’, nå kaller vi det naturlig. Men naturlig er ikke det samme som ønskelig. Ikke for organisasjonen, ikke for brukerne og ikke for IT.

Vi var innom samme tema fra en annen vinkel for et halvår siden (se ‘Den tiden det tar …’), og konstaterte blant annet:

ITs riktige raison d’etre er å ‘holde virksomheten i forkant’. Da må selvfølgeligheter som cloud, strøm, WLAN, WAN etc. leveres av ‘de som driver med slikt’, mens IT er tilrettelegger og idéskaper for den digitale virksomheten.

Det haster. Det er meningsløst å klage over anskaffelse av eksterne løsninger 'uten lov' hvis IT ikke har inntatt sin nye rolle. Ingen underslår at utfordringen er stor, men den har vært godt synlig i snart et tiår. ‘IT skal opp eller ut’ konstaterte vi i Digitalt styrkeløft – IT mot 2020 for flere år siden. Det vi observerer i 2018 er at ‘ut’ blir vanligere. Ikke frivillig, men selvforskyldt. Ikke optimalt for organisasjonen, men uunngåelig.

Og mindre dramatisk enn det høres ut: Inn i den andre enden kommer en funksjon som er tilpasset virkeligheten. En gruppe eller avdeling med ansvar for Intelligente Tjenester, som overlater 'holde lysene på' til spesialistene, de som 'driver med slikt'. Mye erfaring og kunnskap om organisasjon og systemer gikk tapt, men ble erstattet av tidsriktige holdninger, endringsenergi og rolleforståelse. Det trenger alle.

Derfor er meldingen til IT: Slukk lyset før andre gjør det. Å bygge virksomheten er både mer interessant og mer nyttig enn å vedlikeholde historien.

Legg igjen kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.