virtualisering

Grønn IT-bølge – Gore stopper Moore?

15/08/2007

Forandringen er ikke bare merkbar, men signifikant: Vi – markedet – tenker annerledes. Ikke veldig, men litt annerledes. Tidligere har vi observert grønne svanemerker og andre grønne merker i forbifarten, nå ser vi etter dem – smått om senn også i forbindelse med IT-utstyr. Målestokken vi evaluerer utstyr og løsninger etter, er endret. Det er ikke lenger ytelse per krone, men ytelse per watt og krone som gjelder. Er det slik å forstå at Moore’s lov aldri møtte den fysiske veggen, men traff Al Gore i stedet? Dessuten: Gir virtualisering økt energiforbruk i stedet for det motsatte? Og ikke minst: Hvorfor unnlater minst 8 av 10 driftsansvarlige å ta i bruk de mekanismer for energi-optimalisering som allerede finnes?

[...]

Systemvirtualisering 2007: Mer enn VMware

19/12/2006

2007 blir et fartsfylt år for systemvirtualisering. XEN-baserte konkurrenter fremtvinger et kraftig prisfall for markedsleder VMware. OpenVZ demonstrerer at alternative virtualiseringsløsninger kan parkere dagens arkitektur med hensyn til effektivitet og skalerbarhet: 100+ logiske maskiner på et middels Intel- eller AMD-basert system! Er det mulig?

[...]

Leder: VMware - kliemadebattens vinner

29/11/2006

Lavere kostnader er bra. Miljøbevissthet er enda bedre. Titusenvis av tjenere er dramatisk underutnyttet, og står der fordi vi ikke helt tør å legge flere oppgaver på én maskin. Her er det mye å hente – og virtualisering er åpenbart løsningen. Har VMware servert IT-bransjen en grønn bølge?

[...]

Er tiden moden for lagringsvirtualisering?

27/09/2006

Ekstrem vekst, vanskelig ressursutnyttelse, krevende administrasjon, skaleringsproblemer og høye krav til tilgjengelighet. Vi snakker om lagring, men kunne like gjerne ha hatt tjener-farmen på maskinrommet i tankene. Betyr det at vi kan angripe lagrings-utfordringene på samme måte? Kan virtualisering bli like nyttig og viktig for lagring som det er blitt for systemer?

[...]

Applikasjons-virtualisering- en virtuell blindvei?

20/09/2006

Applikasjons-virtualisering. Vi har åpenbart hatt det i årevis uten å vite det. Men dette er mer enn 'same shit, new wrapping'. Application streaming, VDI og system streaming er spennende alternativer rettet mot samme problem: Å stabilisere, sikre og effektivisere Windows-applikasjoner. Hva skjuler seg bak begrepene og hva er mest effektivt for å løse nettopp våre utfordringer?

[...]

Virtualisering, abstraksjon og forvirring

31/08/2006

Virtualisering skal gi forenkling, dekke over kompleksitet og legge forholdene til rette for bedre ressursutnyttelse. Men begrepet er blitt et moteord som brukes over alt hvor det kan passe og ofte der det ikke passer. Derfor begynner vi denne serien av analyser med fokus på virtualisering med en gjennomgang av definisjoner, sammenhenger og motivasjon – og en klargjøring av forholdene rundt applikasjonsvirtualisering. Er Windows Explorer (også kjent som 'utforsker') et virtualiseringsverktøy?

[...]

Applikasjoner og OS smelter sammen

16/05/2006

Virtualisering på prosessornivå og rimelige flerkjerne-prosessorer skaper nye og overraskende muligheter: I overskuelig fremtid vil et databasesystem, en applikasjonsserver, en web-tjener og en lang rekke andre produkter og løsninger, bli levert som komplette pakker - med OS, for direktekjøring på en virtuell maskin.

[...]

Konsolidering - tilbake til fremtiden

08/03/2006

Vi konsoliderer. Vi vil ha mer for pengene, forenkling, flere tjenester per server, bedre utnyttelse av ressursene. Kort sagt – vi vil ha det slik det var før 1995. Hvor har vi vært i mellomtiden?

[...]

Virtualisering - neste trinn

25/09/2005

Virtualisering er 'in'. Og når noe er 'in', blir det plutselig mange om beinet. Neste trinn er forvirring: Misbruk av begreper, nye varianter og ikke minst nye måter å løse gamle problemer på. Dessuten dukker det opp muligheter som ingen tenkte på for et år eller to siden, fordi de ikke var mulige. Vi tar for oss status, utfordringer og nye muligheter på et spennende og dynamisk område.

[...]
1 2 3 4