trender

Web2 - revolusjon nedenfra

27/01/2007

Web2 handler om langt mer enn AJAX og en ny generasjon web-applikasjoner: Å tenke annerledes og å utnytte muligheter. Det er ikke tilfeldig at blogger og wiki’er etterhvert erstatter tradisjonelle mekanismer for formidling av kunnskap og erfaring. Dette er brukernes verktøy og det er brukerne som sitter i førersetet. Innovasjonen kommer nedenfra. Tør vi å slippe den løs? Har vi råd til å la være?

[...]

IT-året 2007 - en trendgjennomgang

30/12/2006

Det som skjedde i 2006 er allerede historie, et tilfang av erfaring og kunnskap. Om året viser seg å ha betydning i en større sammenheng får vi først vite om 5 eller 10 år. Det som imidlertid er interessant å vie oppmerksomhet til, er hvilke hendelser og forandringer i den nære fortid som vil få konsekvenser for vår nære fremtid – og hva disse konsekvensene betyr for oss. Vi diskuterer de viktigste IT-trendene ved inngangen til 2007.

[...]

Dårlige idéer som aldri dør

08/03/2006

Idéer som er gode nok, overlever. Det høres innlysende ut, men er ofte feil. Gode idéer overlever kun dersom de blir unnfanget på riktig tid, presentert på riktig måte og på riktig sted. De må kort og godt være relevante – i forhold til omgivelsene. Innlysende, det også.

[...]
1 42 43 44