tjenester

Wikileaks, FUD og Cloud Computing

12/01/2011

Wikileaks-historien utnyttes for alt den er verdt. Også til å utrope Cloud Computing til en uakseptabel risiko. For å bli nedstengt. Men risikoen er på nivå med faren for meteoritt-nedslag. I din bakgård.

[...]

iPad og IT på kollisjonskurs

23/11/2010

iPad passer ikke inn. Men til tross for IT-avdelingens innvendinger, brukes den over alt. Hvor er feilen – i produktet eller kravene?

[...]

Når 300.000 disker krasjer - ukentlig

30/09/2010

I 2010 selges det ca. 660 mill. disker. 3% av dem – 15,6 mill. – sier takk for seg det første året. Høy risiko som må håndteres. Løsningen er snublende nær – og heter ikke backup.

[...]

Lavthengende Cloud-frukter

05/08/2010

Forståelse skaper trygghet. Logikken og fornuften bak epost i nettskyen er åpenbar. En lavthengende nettsky-frukt. Nå også offentlig godkjent.

[...]

Lønnsom loftsrydding

09/06/2010

Våre lagringssystemer trenger ikke rydding på loftet, men et loft å rydde til. Eller flere. For ‘bortstuing’ av data med ukvantifisert innhold og kvalitet. Uten å bli utilgjengelige.

[...]

Tenk risiko, glem sikkerhet!

30/05/2010

Sikkerhet er viktig. IT-sikkerhet har aldri vært viktigere. Ei heller har den noen gang vært dårligere. Årsaken er feil fokus. Vi gjennomgår fundamentale forhold som må endres for å komme på riktig spor: Retningen, ikke svarene. Forståelsen, ikke tiltakene.

[...]
1 8 9 10 11 12