tjenester

Microsoft som ‘utility’

22/06/2011

Lisenser forsvinner, tjenester overtar. Også hos Microsoft. Spesielt hos Microsoft, som etter sigende bruker mer enn 70% av utviklingspengene på Cloud-tjenester.

[...]

Verdens pussigste søketjeneste

01/06/2011

Wolfram Alpha er sannsynligvis verdens merkeligste søketjeneste. Og en av de yngste. Samt en av de minst kjente. Unntatt i spesielle miljøer. Den fortjener bedre.

[...]

Internettet - sikkert som banken?

28/04/2011

Det slår aldri feil. ‘Insidenter’ gir vann på mølla til forståsegpåere og byråkrater som vil ha mer kontroll og flere restriksjoner. Også for Internettet. Men er det egentlig Internettet som trenger bedre sikkerhet, eller skytes det på pianisten?

[...]

Cloud Computing Reality Check Q2-2011

25/04/2011

Det norske IT-markedet våkner, men mangler leverandører. Gamle IT-aktører lager roadmaps som de vegrer seg for å følge. Nye slåss seg imellom mens Google og Apple stikker av med pengene. Spennende IT-tider? En thriller!

[...]

Streaming for business

01/04/2011

Første generasjons Internett leverte grenseløs konnektivitet – med historiske konsekvenser. Andre generasjon leverer tilgjengelighet. Konsekvensene blir enda større.

[...]

Industriell IT – strategisk tsunami

30/03/2011

En tsunami som treffer land, utraderer alt den kommer over. Industrialiseringen av IT vil utradere de fleste av dagens små og store datasentre. Litt saktere, litt mer kontrollert, like pålitelig. Resultatet i den andre enden er så attraktivt at vi knapt kan vente. Praktisk, økonomisk, utviklingsmessig.

[...]

Forenkling som strategi

21/03/2011

IT-strategier flest organiserer kompleksitet i stedet for å tilrettelegge for forenkling. Vi kontrollerer brukere i stedet for å regulere tjenester. Mulig i 2005, umulig i 2012. Tiden er moden for en kraftig kursendring – mot forenkling.

[...]

Drive IT som business? Glem det!

10/03/2011

IT skal integreres i virksomheten, ikke separeres som egen business. IT skal ikke betjene ‘kundene’, men brainstorme sammen med dem for å finne bedre løsninger, utnytte muligheter.

[...]

Lagring - mye penger, lav effektivitet, store muligheter

20/02/2011

«Need is the mother of invention». Det motsatte er også tilfelle: Romslig økonomi belønner sjelden kreativitet eller nysatsing. En markeds- og business-analyse fra myMAYDAY.com avdekker et marked med enormt potensiale, liten leverandør-interesse og voksende avstand mellom Norge og et kostnadsbevisst Europa og USA.

[...]
1 7 8 9 10 11 12