Trenger vi IT?

Spørsmålet kommer opp oftere enn før. Spesielt når ledelse og organisasjon oppdager at ‘digital transformasjon’ ikke er en ‘IT-greie’.

Det brutale svaret er ‘nei’. IT – slik IT har vært i 40 år – lever på lånt tid. Det alle organisasjoner har behov for, er en fagressurs med teknologi- og business-forståelse. Som kjenner organisasjonen, strategien og målene, har riktig kompetanse og selvtillit til å fremme også upopulære tiltak. En veileder og diskusjonspartner i transformasjons-løpet. Et sted å plassere ansvar for data, dataflyt, partnervalg og -vedlikehold, strategi og arkitektur.

En IT-transformasjon vi har diskutert mange sider av både her på myMAYDAY.com og i andre fora. Men som åpenbart ikke er fullført, i og med at ‘trenger vi IT’ spørsmålet fortsatt kommer opp.

Bidragende til utfordringen er at ITs selvbilde ofte er i utakt med organisasjonens oppfatning av både rolle og ansvar. En utfordring som utelukkende er ITs egen fortjeneste, og som ikke er til å leve med. Ikke for organisasjonen, som trenger noe annet enn det de får. Og ikke for IT, som tydelig lytter for lite, selger for dårlig og har for mye fokus på historiske behov.

Her haster det å komme over i nytt spor, og vår håndbok for ITs transformasjon er en sterk støttespiller: Digitalt styrkeløft – IT mot 2020. Men hvorfor går det så sakte når de aller fleste – fra internasjonale eksperter til lokale IT-ledere – understreker at transformasjon haster?

Mange årsaker – og like mange unnskyldninger, med ‘ressursmangel’ som notorisk gjenganger. Men med all respekt for de daglige utfordringene IT-miljøer flest lever med, er vår erfaring at årsaken er prioritering. Ingen har tid til alt, alle må prioritere. IT må ut av vedlikeholdsmodus, over i transformasjonsmodus, gjøre valg, ta grep, gi råd og ‘selge’ dem.

En konsekvens av utakten mellom IT og organisasjon er misforståtte forventninger. For eksempel hører vi hyppig at ‘organisasjonen er avhengig av XYZ’ fra IT, mens organisasjonen oppfatter at de aldri har fått presentert noe alternativ. Dette avviket mellom forventninger og leveranse er det IT, ikke resten av organisasjonen som må rette opp.

Kommentaren 10 uvaner IT må terminere gir en lett spisset, men effektiv oppsummering av noen av utfordringene. Mens IT: Fra drift til Data Science beskriver deler av et målbilde, hvor vi er på vei. Konsekvensene for IT blir nærmest innlysende: Den nye IT-funksjonen blir veldig annerledes enn den gamle – krever annen kompetanse, innstilling og tenking.

Et eksempel på denne annerledesheten kom via en diskusjon på organisasjonen CIOnet’s sider forleden, med tema ‘IT of the future’:

«Our prediction (and requirement) for the future is … the principle of subsidiary. Meaning that everything that can be done in local entities with full business responsibility, has to be done there.»

Distribuert kompetanse, distribuert ansvar. Christian Ammer fra tyske LHI Group fortsetter:

«Therefore the Corporate IT department will be limited to functions and services that only can or have to be done centrally. For most CIOs this might sound scary, but on the other hand this really boosts the importance of an effective CIO organization.»

Veldig annerledes, men ikke veldig fjernt. Distribuert kompetanse, distribuert ansvar.

Det haster – og starter med følgende erkjennelse: For å komme gjennom digital transformasjon og fortsatt være relevant, må IT ta et brutalt oppgjør med historien og synkronisere ambisjonsnivået med behovene fremover.


Se også …

Legg igjen kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.