Perspektiv

Leder: Microsoft + Open Source - uønsket avhengighet

Hele verden - unntatt Microsoft - har omfavnet Open Source. Microsoft på sin side sender blandede signaler: Samarbeid med Novell og Xandros, patent-trusler med etterfølgende moderasjoner, og ansettelse av Open Source eksperter. Signalene forteller om interne stridigheter - sammen med en tiltagende pragmatisme overfor en uunngåelig virkelighet der Open Source er like selvfølgelig som PC og Windows, og der Microsoft har andre og vesentlig større utfordringer å hanskes med.

[...]

Perspektiv

Leder: Farlig klasseskille i nettverket

Selvsagt har vi klasseskille i nettverket. På den ene siden har vi mer og mindre viktige systemer, på den andre siden mer og mindre eksponerte systemer. De er ikke like og behandles ikke likt. Men har vi også uviktige systemer? Mange – spesielt brukere – synes å være av den oppfatning. ‘Jeg har ingen ting av verdi på min maskin’ er unnskyldningen for å være nonchalant med håndteringen av utstyret. Konsekvensene er ofte dramatiske. Det finnes kun én variant av ‘uviktige’ systemer i et sikkerhetsmessig perspektiv: Fullstendig dataløse klienter. Alle andre inneholder viktige data uansett hva brukere (og enkelte IT-ansvarlige) måtte mene. Har du tatt konsekvensen av denne virkeligheten?

[...]

Perspektiv

Leder: Katastrofal beredskap?

11. september 2001 gjorde underverker for katastrofe-beredskapen over store deler av verden – innen IT og på andre områder. Mer enn halvparten av alle virksomheter har én eller annen form for beredskap. Samtidig kan svært få si hvor lang tid det vil ta fra katastrofen inntreffer til de igjen er operative på IT-siden. Ei heller får vi klare svar på hvor lenge virksomheten kan overleve uten operative IT-systemer. Selv for virksomheter med grundige beredskapstiltak hører det til unntakene at de er oppdaterte i forhold til dagens trusler. Hva skjer når politiet beslaglegger deler av maskinrommet som del av en pågående etterforskning? Eller når Internett-linjen stenges fordi vi – uaktsomt – sprer virus til kunder, partnere og leverandører?

[...]

Perspektiv

Leder: Fra wiki til saksbehandling

Wikier finnes over alt. Gjennom bruk av blant annet Wikipedia har mange av oss fått en praktisk føling med hvordan et slikt verktøy fungerer. Wikier gjør det lett å samarbeide, utveksle ideer, å kommunisere på tema-nivå. Men har vi behov som kan dekkes av slike verktøy internt? Ved første øyekast er svaret ‘nei’, men blir det motsatte når verktøyet og mulighetene er forstått. Det krever riktignok litt fantasi å se dem, men når de først dukker opp, ruller ballen: Ditt nye saksbehandlingssystem er en wiki. Og ta med den interne telefonkatalogen med det samme …

[...]

Perspektiv

Leder: Kast skylappene - i morgen er alt forandret!

Er Internettet ‘større’ i historisk sammenheng enn den industrielle revolusjonen? Det kommer an på øynene som ser, men vår påstand er at Internettet påvirker vår hverdag mer enn noen nyvinning siden elektrisiteten. Påstanden at ‘the Internet changes everything’ er med andre ord udiskutabel. Og Web2 vil få lignende konsekvenser for de flestes bruk av og holdning til IT-verktøy. Tiden da en PC-bruker også måtte være systemansvarlig, sikkerhets-ansvarlig, konfigurasjons-ansvarlig og mye mer er snart over. Les hvorfor.

[...]

Perspektiv

Leder: Når sikringstiltakene går ut på dato …

At trusselbildene forandrer seg er ikke noe nytt. Vi er vant med å håndtere nærmest kontinuerlige oppdateringer av signaturer, profiler og verktøy. At forandringene kan bli så store at også verktøyene må erstattes, er imidlertid de færreste forberedt på. Nå er vi der: Verktøyene – til og med vår bastion gjennom 15+ år, brannmuren, kommer til kort. Antivirus-verktøy blir kontinuerlig mindre effektive, og har uansett alltid vært en kurering av symptomer. Er det mulig? Hva gjør vi?

[...]

Perspektiv

Leder: Data som ikke kan søkes, finnes ikke!

Visst skal vi beskytte våre data. De er den egentlige (og ofte glemte) ressursen i våre IT-systemer. Uten data har våre verktøy og infrastrukturer beskjeden verdi. Samtidig er det et udiskutabelt faktum at utilgjenglige data like godt kunne vært ikke-eksisterende. Og videre: Vårt forhold til hva som er utilgjengelig har forandret seg vesentlig i kjølvannet av daglig omgang med Internett og søkemotorer. Vi leter ikke lenger etter data, vi søker – og bruker det vi finner. Data som ikke kan søkes finnes ikke. Derfor er kombinasjonen data+tilgjengelighet selve fundamentet for neste fase i utviklingen: Nettskyen!

[...]

Perspektiv

Leder: Farvel til hard-disken?

Gang på gang de siste 15 årene har vekselvis leverandører og analytikere spådd hard-diskens undergang. Like ofte er spådommene gjort til skamme, fordi alternativene har vært for kostbare, voluminøse og/eller hatt for beskjeden kapasitet. Men utviklingen kommer optimistene i møte, og før eller siden er tiden moden. Kan tiden være kommet? Får vi fullfunksjons bærbare PCer uten disk i 2007?

[...]

Perspektiv

Leder: Web2-bølgen er ustoppelig - er du klar?

De fleste IT-profesjonelle ser på Web2 med interesse og spenning – i noen tilfeller frykt. Dessuten ser mange på Web2 som fremtid, noe som kommer ‘etterhvert’. Faktum er imidlertid at Web2 er her allerede – og påvirker virksomheter flest hver eneste dag. Uansett hva IT-avdelingen foretar seg, vil blogger, wikier, mashups og mer eller mindre fritt tilgjengelige web-applikasjoner finne veien til brukerne, som umiddelbart ser nytteverdien og tar dem i bruk. Bølgen kan ikke stoppes, men den kan styres. Spørsmålet er om vi velger å ta styringen eller lar oss bli styrt…

[...]

Perspektiv

Leder: Pensjonister og trendsettere

“Pensjonister er ikke trendsettere. De følger på sett og vis med på lasset, plukker opp ting i sitt eget tempo og er fornøyde med det.” En observasjon som muligens var riktig en gang, og definitivt feil i dag. Pensjonistene er kvalitets-bevisste, ressurssterke og kjøpevillige. De liker mobil-telefoner, hater PCer og DVD-spillere, og stiller de kravene 30-åringer mangler selvtillit til å tenke. Hva blir trendeffekten?

[...]