Perspektiv

Leder: Integrasjon og misforstått standardisering

Det er klart vi vil ha integrasjon av tjenester. Bruken blir enklere, nytteverdien og fleksibiliteten større og driften mindre krevende. Argumentene er mer enn gode nok til å rettferdiggjøre investeringer i nettopp integrasjon. Og investerer gjør vi – over en lav sko. Men står resultatene i forhold til investeringene?

[...]

Perspektiv

Leder: Nå gjelder det å være våken

Hverdagen er full av små forandringer som vi håndterer mer eller mindre automatisk. Og vaner sløver sansene, med den følge at signaler om store forandringer blir oversett helt til lynet slår ned. Da er det for sent - ikke å være med, men å utnytte mulighetene fra første stund. Det kan bli dyrt!

[...]

Perspektiv

Leder: Problemet med Open Source

Open Source er overalt – operativsystemer, telefoni, alt som har med web å gjøre, utviklingsverktøy, mobiltelefoner og så videre i det uendelige. Hva har alle disse anvendelsene felles? De er godt ute av syne for alminnelige brukere. Med andre ord - observasjonen ovenfor er feil. Open Source er ikke overalt.

[...]

Perspektiv

Leder: Norge - en Open Source sinke!

Nei, det er ikke et spørsmål, det er en konstatering av fakta. Riktignok harmonerer observasjonen dårlig med den oppfatning nordmenn flest synes å ha av Norge som rollemodell på både det ene og det andre området. Men virkeligheten blir ikke mindre virkelig av den grunn.

[...]

Perspektiv

Leder: Er Internettet defekt?

Internettet er defekt sier én av dets fedre. 'Arkitekturen er gått ut på dato. Vi må begynne med blanke ark.' Kan det virkelig være så ille? Hva om forholdet er det motsatte - at svakhetene er en forutsetning for at Internettet skal overleve?

[...]

Perspektiv

Leder: Epost - ødelagt som medium?

På spørsmål om hva som er deres viktigste kommunikasjonsmedium, svarer de fleste IT-personer enten epost eller mobiltelefon - eller begge deler. For mange er eposten med i mobiltelefonen, og å være uten kontakt er bortimot utenkelig. Vi lar diskusjonen om hvorvidt permanent tilgjengelighet er sunt eller nødvendig, ligge - og retter i stedet søkelyset mot et annet besynderlig og bekymringsfullt forhold: At det på ingen måte er innlysende at disse verktøyene gjør oss mer produktive. I mange tilfeller gjør de det motsatte.

[...]

Perspektiv

Leder: Gammel og god - eller gammel og kastbar?

Sommertid er — blant annet — tid for veteranbiler. Vi ser med respekt og beundring på de svarte doningene som triller rundt på våre veier — fullstendig uanfektet av at nærmere 100 år har gått siden de hadde sin storhetstid. Samtidig registrerer vi utallige likhetstrekk med dagens kjøretøyer. Vår tids motoriserte teknologiske vidundere har fortsatt ratt, pedaler, 4 hjul, reservehjul, 2 hovedlykter — og så videre. Likhetene viser at veteranene la grunnlaget for dagens kjøretøyer, og ingen gjør narr av disse likhetene og det faktum at de fortsatt er like nyttige.

[...]