RettPå

Go Cloud, keep the feeling

Vanskelig å gi slipp? Naturligvis. Mange års faglig trygghet er godt forankret i blinkende lamper og spinnende disker. Men det finnes medisin for abstinensene. ‘Røykeplaster’ for driftspersonell og IT-ledere på vei til en industrialisert virkelighet.

[...]

RettPå

Lagring: Selvgjort er utgjort!

Hvem er best kvalifisert? Det kommer an på målestokken og målet. En av ITs uvaner er å glemme målestokken og definere målet slik at det passer. Ikke til behovet, men til leveransen. Det gir høy score og dårlig resultat.

[...]