grønnit

Action Item -09 – senke kostnadene uten investeringer

13/02/2009

For 6 måneder siden mente IT-ledere flest at 2009 ville bli omtrent som 2008, muligens med noe nedgang. I dag ser 7 av 10 at budsjettene krymper. For halvparten av dem er reduksjonen større enn 30%. Vi skal gjøre mer med mindre – og potensialet er stort. Vi diskuterer 12 muligheter du kan spinne videre på…

[...]

Energi & IT – lønnsom, grønn fornuft

29/11/2008

Energiprisene har vokst jevnt siden årtusenskiftet, og representerer en betydelig del av våre IT-kostnader. Mens prisene fortsetter oppover, vet 4 av 5 IT-avdelinger lite om sine energiutgifter. Kun 3 av 100 slår av klienter og tjenere som ikke er i bruk. Hva skal til for å flytte energi til topps på IT-agendaen? Et krakk? Firedobling av prisene? Hva med sunn fornuft?

[...]

Et liv uten Internett?

30/06/2008

Kan vi leve uten Internettet? En umulig tanke for de fleste av oss – dersom ‘uten’ måles i dager. Men Internettet drives av energi, energi-prisene stiger, og kostnadene til drift av verdens datasentre vil 20-dobles fra 2005 til 2012. Det tilsvarer en bensinpris på over 200 kroner per liter. Til å leve med? Ikke uten kamp, og Norge er unikt posisjonert til å gjøre redusert energiforbruk til god business.

[...]

Glem strategien - legg en plan!

29/02/2008

IT er som strøm og telefon – selvfølgelig, nødvendig og naturlig, ikke strategisk. Betyr ikke det at IT-strategiene våre har gått ut på dato? At det vi egentlig trenger er en plan – og tilstrekkelig kompetanse til å kunne utnytte alle ressurser – fra biler til strøm og teknologi – slik at de gir oss fordeler? Her er grunnlaget for en slik plan!

[...]

2008 - større forandringer, færre utfordringer?

20/12/2007

Det er årsskifte – tid for å se fremover, eller kanskje bakover? Hva har vi fått til, hvor har vi bommet og hvorfor? Generelt bruker vi for lite tid på å lære av egne og andres feil. Spekulasjoner om fremtiden er vel så fengende – og til tider underholdende. Dessuten er det et faktum at vi er bedre rustet for ferden dersom vi aner hva som kommer rundt neste sving. Men kartet trenger ikke å være detaljert for å være nyttig – ofte snarere tvert imot.

[...]

Leder: Dyr energi, billig kommunikasjon, store konsekvenser

18/12/2007

Energi er kostbart, prisen stiger og produksjonen er endelig. Kommunikasjon er billig og blir billigere, mens kapasiteten øker. IT er energikrevende industri. Derfor bygges det store datasentre nær rene energikilder i USA, Canada, Alpene, på Island og og en rekke andre steder med naturlig gode forutsetninger. Er tiden moden for norske kraftkommuner til å bli IT-kommuner?

[...]

Grønn IT-bølge: Ut med Vista, inn med XP Light

12/11/2007

Windows Vista vil ha fetere klienter. Markedet vil ha slankere klienter. Verden vil ha grønnere klienter. Markedet bestemmer, og veksten i bruktmarkedet overgår nysalget. I år omsettes nærmere 30 millioner brukte PCer – mange med Linux, de fleste uten OS. Vinnerne så langt er Linux, Ubuntu, Open-Office, Symphony og IBM. Microsoft svarer med en Light-utgave av Windows XP, men kommer den i tide og blir den billig nok?

[...]
1 2 3