Analyse

AWS i praksis – lav terskel, spennende muligheter

Råvarer – halvfabrikata – produkter. Sekvensen er en selvfølge, også i IT-sammenheng. Men visste du at nettskyen har sitt eget økosystem – som du allerede er en del av? Les hvordan råvarer og halvfabrikata kombineres til tjenester som senker terskelen for nyetableringer til ‘nesten‘ null!

[...]

Perspektiv

2009 forandret verden

Forskjellen mellom SMS og epost er minimal i teknisk forstand. Når de slås sammen – i samme ‘dings’ og samme verktøy – blir kombinasjonen overraskende eksplosiv. Verktøyene kommer nå, og verden blir ikke til å kjenne igjen etterpå.

[...]

Analyse

Azure – Microsofts sømløse plattformstrategi

Microsoft har avfyrt en totrinnsrakett mot nettskyen. Den første – Online Services – er betryggende. Den andre – Azure – er overraskende. Mest overraskende er imidlertid prosessen: Den nye plattformen bygges ovenfra og nedover. Det viser seg å være et smart trekk. Like smart er den relativt ydmyke innstillingen til fremtiden.

[...]

Perspektiv

Strukturelle endringer i IT-markedet

2009 blir det verste PC-året i manns minne, spår ekspertene. Tall for januar og februar bekrefter antagelsene, og finanskrisen er syndebukken. Krisen er imidlertid kun en akselerator, ikke en årsak. IT-verden er inne i en strukturell forvandling som har vært under utvikling i flere år, og som blir hjulpet av krisen, ikke hemmet av den.

[...]

Perspektiv

Vi trenger ikke et nytt Internett!

Visst har Internettet svakheter. Vi kan liste opp et dusin av dem uten å tenke oss om. Det samme har veinettet, mobilnettet – og vårt politiske system for den del. Likevel beholder vi dem og bygger videre på dem. Svakhetene er en del av suksessoppskriften.

[...]

Analyse

Action Item -09 – senke kostnadene uten investeringer

For 6 måneder siden mente IT-ledere flest at 2009 ville bli omtrent som 2008, muligens med noe nedgang. I dag ser 7 av 10 at budsjettene krymper. For halvparten av dem er reduksjonen større enn 30%. Vi skal gjøre mer med mindre – og potensialet er stort. Vi diskuterer 12 muligheter du kan spinne videre på…

[...]

Analyse

Når nettleseren ikke strekker til…

Situasjonen var oversiktlig. Så kom Silverlight og AIR på banen. Deretter JavaFX. Og til slutt Google Native Client. Alle 4 mener å kunne erstatte nettleseren, at den er utilstrekkelig og i veien. Er det dette vi trenger? Vi trodde nettleseren var løsningen, ikke problemet. Hvem har rett og finnes det en nettleser i din fremtid?

[...]

Perspektiv

Kan Skyen gi IT ny strategi-status?

Trusler over alt. Og muligheter. Vi leser og hører at grunnlaget for gode tider legges i dårlige. Og Skyen er ingen trussel – ei heller for IT-avdelingen. Tvert imot – en etterlengtet sjanse til å flytte avdelingen ett eller to nivåer opp i hierarki og forretningsmessig betydning. Fra ressurser og drift til business.

[...]