Analyse

Azure – Microsofts sømløse plattformstrategi

Microsoft har avfyrt en totrinnsrakett mot nettskyen. Den første – Online Services – er betryggende. Den andre – Azure – er overraskende. Mest overraskende er imidlertid prosessen: Den nye plattformen bygges ovenfra og nedover. Det viser seg å være et smart trekk. Like smart er den relativt ydmyke innstillingen til fremtiden.

[...]

Perspektiv

Strukturelle endringer i IT-markedet

2009 blir det verste PC-året i manns minne, spår ekspertene. Tall for januar og februar bekrefter antagelsene, og finanskrisen er syndebukken. Krisen er imidlertid kun en akselerator, ikke en årsak. IT-verden er inne i en strukturell forvandling som har vært under utvikling i flere år, og som blir hjulpet av krisen, ikke hemmet av den.

[...]

Perspektiv

Vi trenger ikke et nytt Internett!

Visst har Internettet svakheter. Vi kan liste opp et dusin av dem uten å tenke oss om. Det samme har veinettet, mobilnettet – og vårt politiske system for den del. Likevel beholder vi dem og bygger videre på dem. Svakhetene er en del av suksessoppskriften.

[...]

Analyse

Action Item -09 – senke kostnadene uten investeringer

For 6 måneder siden mente IT-ledere flest at 2009 ville bli omtrent som 2008, muligens med noe nedgang. I dag ser 7 av 10 at budsjettene krymper. For halvparten av dem er reduksjonen større enn 30%. Vi skal gjøre mer med mindre – og potensialet er stort. Vi diskuterer 12 muligheter du kan spinne videre på…

[...]

Analyse

Når nettleseren ikke strekker til…

Situasjonen var oversiktlig. Så kom Silverlight og AIR på banen. Deretter JavaFX. Og til slutt Google Native Client. Alle 4 mener å kunne erstatte nettleseren, at den er utilstrekkelig og i veien. Er det dette vi trenger? Vi trodde nettleseren var løsningen, ikke problemet. Hvem har rett og finnes det en nettleser i din fremtid?

[...]

Perspektiv

Kan Skyen gi IT ny strategi-status?

Trusler over alt. Og muligheter. Vi leser og hører at grunnlaget for gode tider legges i dårlige. Og Skyen er ingen trussel – ei heller for IT-avdelingen. Tvert imot – en etterlengtet sjanse til å flytte avdelingen ett eller to nivåer opp i hierarki og forretningsmessig betydning. Fra ressurser og drift til business.

[...]

Analyse

Trenger SOA? Prøv WOA!

Mirakler finnes ikke. Snarveier finnes ofte. Alternativer – flere veier til målet –  finnes nesten alltid. Derfor er nyansene viktige: Markedet trenger tjeneste-orienterte arkitekturer – tankegangen, men ikke mekanismene som ofte assosieres med SOA. WOA – også kjent som ROA – er et alternativ med raskt voksende popularitet. Tilgjengelig, velkjent, velprøvd, robust – og fristende.

[...]

Analyse

Trender fra Interop New York: Skyer, virtuelle stormer, SaaS i kastene

Fremtiden er 'i skyen', men hvordan kommer vi dit? Les om trender, observasjoner, Novell, IBM, BlackBerry, Cisco, tjenester, Web2 og begrepsforvirring. Hvorfor satser Microsoft plutselig så hardt på IE8? Kan RIM og BlackBerry spre suksessen til resten av verden? Er Cisco en virtualiserings-leverandør? Og hvorfor snur VMware seg mot tjenester i skyen? Er tiden moden for å kjøpe ressurser i stedet for hardware?

[...]

Analyse

SOA – full fart mot Web2

SOA er over alt. 20 konferanser, 3.200 bøker på Amazon, produkter og roadmaps i øst og vest. Men suksesshistoriene mangler, definisjonene spriker og WebServices-standardene fungerer i beste fall marginalt. Samtidig leverer Web2 stadig flere av elementene SOA har lovet siden 2004. Er det rart leverandørsiden regulerer sine allerede sprikende SOA-definisjoner løpende?

[...]