Perspektiv

Aktuelt perspektiv på en digital hverdag - ukentlig. Klare meninger om hva, hvorfor, hvordan og 'what's in it for me'.

Leder: Office+ODF - no problem

07/05/2006

Verden omfavner ODF, som nylig fikk det offisielle standard-stemplet fra ISO. Microsoft sier nei. Men den som ikke vil, han skal! Og med Office-problemet ute av verden, er tiden moden for virksomheter og forvaltning til å sette ODF på kjøreplanen. Er du klar?

[...]

Leder: Integrasjon og misforstått standardisering

18/04/2006

Det er klart vi vil ha integrasjon av tjenester. Bruken blir enklere, nytteverdien og fleksibiliteten større og driften mindre krevende. Argumentene er mer enn gode nok til å rettferdiggjøre investeringer i nettopp integrasjon. Og investerer gjør vi – over en lav sko. Men står resultatene i forhold til investeringene?

[...]

Leder: Nå gjelder det å være våken

08/04/2006

Hverdagen er full av små forandringer som vi håndterer mer eller mindre automatisk. Og vaner sløver sansene, med den følge at signaler om store forandringer blir oversett helt til lynet slår ned. Da er det for sent - ikke å være med, men å utnytte mulighetene fra første stund. Det kan bli dyrt!

[...]

Leder: Sikkerhet - fingeren i jorda

13/03/2006

Vi tenker for lite, agerer for mye og for raskt. Resultatet er at vi blir styrt av våre omgivelser i steden for å styre selv. Resultatet blir deretter. Er tiden inne for å overta roret selv?

[...]

Leder: Problemet med Open Source

23/02/2006

Open Source er overalt – operativsystemer, telefoni, alt som har med web å gjøre, utviklingsverktøy, mobiltelefoner og så videre i det uendelige. Hva har alle disse anvendelsene felles? De er godt ute av syne for alminnelige brukere. Med andre ord - observasjonen ovenfor er feil. Open Source er ikke overalt.

[...]

Leder: Norge - en Open Source sinke!

23/01/2006

Nei, det er ikke et spørsmål, det er en konstatering av fakta. Riktignok harmonerer observasjonen dårlig med den oppfatning nordmenn flest synes å ha av Norge som rollemodell på både det ene og det andre området. Men virkeligheten blir ikke mindre virkelig av den grunn.

[...]

Leder: Er Internettet defekt?

23/12/2005

Internettet er defekt sier én av dets fedre. 'Arkitekturen er gått ut på dato. Vi må begynne med blanke ark.' Kan det virkelig være så ille? Hva om forholdet er det motsatte - at svakhetene er en forutsetning for at Internettet skal overleve?

[...]

Leder: Veien til en effektiv hverdag

16/11/2005

Våre effektiviserings- og kommunikasjons-verktøy gjør hverdagen så full av avbrudd og forstyrrelser at enhver tanke på effektivitet virker nærmest naiv. Er det på tide å gjøre noe med forholdet?

[...]

Leder: Epost - ødelagt som medium?

29/10/2005

På spørsmål om hva som er deres viktigste kommunikasjonsmedium, svarer de fleste IT-personer enten epost eller mobiltelefon - eller begge deler. For mange er eposten med i mobiltelefonen, og å være uten kontakt er bortimot utenkelig. Vi lar diskusjonen om hvorvidt permanent tilgjengelighet er sunt eller nødvendig, ligge - og retter i stedet søkelyset mot et annet besynderlig og bekymringsfullt forhold: At det på ingen måte er innlysende at disse verktøyene gjør oss mer produktive. I mange tilfeller gjør de det motsatte.

[...]

Leder: Gammel og god - eller gammel og kastbar?

05/09/2005

Sommertid er — blant annet — tid for veteranbiler. Vi ser med respekt og beundring på de svarte doningene som triller rundt på våre veier — fullstendig uanfektet av at nærmere 100 år har gått siden de hadde sin storhetstid. Samtidig registrerer vi utallige likhetstrekk med dagens kjøretøyer. Vår tids motoriserte teknologiske vidundere har fortsatt ratt, pedaler, 4 hjul, reservehjul, 2 hovedlykter — og så videre. Likhetene viser at veteranene la grunnlaget for dagens kjøretøyer, og ingen gjør narr av disse likhetene og det faktum at de fortsatt er like nyttige.

[...]
1 49 50 51