Analyse

Virtualisering, abstraksjon og forvirring

Virtualisering skal gi forenkling, dekke over kompleksitet og legge forholdene til rette for bedre ressursutnyttelse. Men begrepet er blitt et moteord som brukes over alt hvor det kan passe og ofte der det ikke passer. Derfor begynner vi denne serien av analyser med fokus på virtualisering med en gjennomgang av definisjoner, sammenhenger og motivasjon – og en klargjøring av forholdene rundt applikasjonsvirtualisering. Er Windows Explorer (også kjent som 'utforsker') et virtualiseringsverktøy?

[...]

Analyse

Mac vs. Windows - en bortkastet diskusjon?

Hele markedet vet at Firefox er sikrere, raskere og billigere enn Internet Explorer. Likevel ignorerer 8 av 10 Windows-miljøer Firefox. Hva sier denne erfaringen om Apples sjanser i et Windows-dominert marked? Hvilken rolle spiller Office for Mac, Web2-utviklingen og tilgangangen på driftsverktøy for potensialet? Og hva med slitasje - er markedet i ferd med å gå lei av lisensproblematikk, kostnader og sikkerhetsproblemer?

[...]

Perspektiv

Kan IT-utviklere sprudle?

Engasjerte og entusiastiske håndverkere skaper alltid de beste resultatene. Web2, Ajax og Ruby on Rails skaper entusiasme blant ‘IT-håndverkere’. Hvordan kan den utnyttes?

[...]