Perspektiv

Leder: Problemet med Open Source

Open Source er overalt – operativsystemer, telefoni, alt som har med web å gjøre, utviklingsverktøy, mobiltelefoner og så videre i det uendelige. Hva har alle disse anvendelsene felles? De er godt ute av syne for alminnelige brukere. Med andre ord - observasjonen ovenfor er feil. Open Source er ikke overalt.

[...]

Analyse

SOA - spennende og umulig

SOA angriper relevante problemer med tilsynelatende urealistiske hjelpemidler. Historien er full av eksempler på tilsvarende luftbobler som aldri har blitt noe annet enn nettopp det - CORBA, DCE, DOM, DOE og så videre. 
Er SOA annerledes eller kaster vi bort tiden?

[...]