Analyse

Er IT-avdelingen utryddelsestruet?

Om 10 år er mye forandret. Så mye at vi med fordel kan starte tilpasningen nå: IT-avdelingen lever på lånt tid. Den skal videre. Hos de små skal den bort. Hos de store skal den løftes til et nytt nivå og få nytt navn. Spennende? Utvilsomt. Og krevende.

[...]

Perspektiv

Små endringer, store muligheter

Stopp et øyeblikk og still spørsmålet: Hvor mange av dagens utfordringer hadde vi for 10 år siden? Svaret er 'forbausende mange'. Kan det være mulig at vi dramatisk underutnytter de muligheter teknologi byr på?

[...]

Analyse

Skybrudd fra IBM

Ble IBM tatt på sengen av nettskyen? Slik kan det se ut, og 2009 ble året for catch-up. En strøm av tjenester, annonseringer og tilbud som imponerer med volum og bredde, men forvirrer med manglende koherens. Hvor er strategien, markedet og målsettingene?

[...]

Perspektiv

Med Open Source som trendsetter…

Linux nevnes like naturlig som Windows og Solaris. Ikke som outsider, men som alternativ. ‘Naturligheten’ signaliserer en holdningsendring med konsekvenser: Open Source er blitt et kvalitets-stempel.

[...]

Perspektiv

Ansvarlig ressursnutnyttelse

Mobiltelefonen startet som supplement. Etter 13 år begynte fortrengningen av fasttelefonen. Nettskyen startet som supplement – for 5 år siden. Godt hjulpet av finanskrisen vil den om 5 år ha redusert IT-kostnadene våre dramatisk. Fordi dårlig ressursutnyttelse er uansvarlig.

[...]

Perspektiv

Advokater gjør det. Gjør du?

Sikkerhet holder stillingen som viktigste innvending mot nettskyen. Bedre sikkerhet er amerikanske advokaters argument for å bruke nettskyen. Hva har advokatene sett som store deler av markedet har gått glipp av?

[...]