Analyse

Action Item -09 – senke kostnadene uten investeringer

For 6 måneder siden mente IT-ledere flest at 2009 ville bli omtrent som 2008, muligens med noe nedgang. I dag ser 7 av 10 at budsjettene krymper. For halvparten av dem er reduksjonen større enn 30%. Vi skal gjøre mer med mindre – og potensialet er stort. Vi diskuterer 12 muligheter du kan spinne videre på…

[...]

Analyse

Fra outsourcing til cloudsourcing

Tradisjonell outsourcing er i utakt med tiden. Rutiner, oppetid, kunder og vekst er vel og bra, men verden går videre, kravene går videre, og en statisk, stivbent IT-struktur dekker dem ikke. Markedet forlanger dynamikk, fleksibilitet og lavere kostnader. Er cloudsourcing svaret, eller kun en variant av ‘same shit, new wrapping’?

[...]

Perspektiv

Rude Awakening

Amerikanerne har store problemer på flere områder. Likevel misunner vi dem en smule. Ikke situasjonen, men innstillingen og sjansen til å starte på ny frisk. Fjerne dødt materiale, ineffektiviteter, uvaner og mye mer. Hva skal til for å få til det samme hos oss? Er det mulig eller er vi for bortskjemte av gode tider?

[...]

Perspektiv

2009 – fare for skybrudd?

Nedskjæringer er ord for dagen over store deler av verden idet vi passerer inn i 2009. Det letes etter optimaliseringer, og IT-markedet leter i Skyen. Men finnes – og finner vi – det vi leter etter? Og har vi klare nok ideer om hva vi søker etter til å vite når vi har funnet det?

[...]

Perspektiv

Tid for krakk - eller nytenking?

Overskrifter selger, innhold kommer i 2. rekke. ‘Web2-boblen sprekker’ gjør seg som overskrift. Med dot-com i friskt minne og krakk rundt oss på alle kanter, er det kanskje ikke så rart. Like fullt kommuniserer overskriften det motsatte av virkeligheten. Det som sprekker, er budsjetter og prognoser. Løsningen er lavere kostnader og optimalisering – og Web2 leverer.

[...]

Perspektiv

HaaS – Humans as a Service

Når oppgavene hoper seg opp, ser vi etter nye hoder. Er de av antatt kort varighet, ser vi etter vikarer. Men hva om de er for kortvarige til å kvalifisere selv en vikar? Vasking av en kunde-database, oversetting av et dokument, ‘tagging’ av bilder eller andre data? Er oppgavene viktige nok, finner vi en løsning. Havner de lenger nede på listen blir de liggende. Men det finnes et 3. alternativ: HaaS!

[...]

Analyse

Trender fra Interop New York: Skyer, virtuelle stormer, SaaS i kastene

Fremtiden er 'i skyen', men hvordan kommer vi dit? Les om trender, observasjoner, Novell, IBM, BlackBerry, Cisco, tjenester, Web2 og begrepsforvirring. Hvorfor satser Microsoft plutselig så hardt på IE8? Kan RIM og BlackBerry spre suksessen til resten av verden? Er Cisco en virtualiserings-leverandør? Og hvorfor snur VMware seg mot tjenester i skyen? Er tiden moden for å kjøpe ressurser i stedet for hardware?

[...]

Perspektiv

Kompetanse – kvalitet, kvantitet og "smidig utvikling"

Ungdommen vet ikke hva en cellereferanse er, og er svake på bruk av kataloger i filsystemet. Rystende? Snarere tvert imot. De er mer i takt med virkeligheten enn det meste av IT-segmentet – som etterspør feil kompetanse og kompenserer manglende kvalitet med større kvantitet. Er det rart prosjekter mislykkes?

[...]

Perspektiv

Når referanser er bortkastet tid

Referanser er nødvendige og nyttige, ikke bare i forbindelse med ansettelser, men i like stor grad når viktige produkter, løsninger og teknologier skal velges. Eller er de egentlig det? Har referansebesøk degenerert til prefabrikerte og forutsigbare solskinnshistorier? I så fall er de bortkastet tid.

[...]

Perspektiv

Kompetansens svøpe?

Kompetanse er en ubestridt velsignelse. Eller er det det? Kan kompetanse være farlig? Fagpressen fremmer en slik vinkling i kjølvannet av den bisarre situasjonen San Francisco kommune nylig befant seg i, etter å ha sparket sin nettverksansvarlige. Men hendelsen handler ikke om kompetanse. Den handler om ledelse – og spesielt manglende ledelse.

[...]