Analyse

Driftsverktøy, aper og eksperter

Det er en underlig situasjon. De gamle og store leverandørene av IT-driftsverktøy mener at verktøyene erstatter ekspertene og reduserer kostnadene. Virkeligheten peker i motsatt retning: At høy kompetanse kombinert med moderne (ofte Open Source) verktøy er teknisk, kvalitetsmessig og økonomisk optimalt – fordi gamle, kostbare verktøy kan fjernes. Hvem har rett og hvorfor?

[...]

Analyse

Microsoft PowerShell - generasjonsskifte og livbøye

Microsofts PowerShell er langt mer enn enda et gratis-verktøy som supplerer eller forbedrer Windows. Utover sin betydelige egenverdi for ethvert driftsmiljø, signaliserer PowerShell en viktig holdningsendring og et generasjonsskifte hos Microsoft. Les hvorfor og hvordan.

[...]

Analyse

Konvergerte nettverk - på grensen til realitet

Aktørene i nettverksmarkedet har solgt IP-telefoni og konvergerte nettverk i flere år. De lover gull og grønne skoger – all trafikk i samme nett, med topp pålitelighet, ditto effektivitet og sofistikerte verktøy som gjør driften til venstre-håndsarbeid. Potensialet er stort og på papiret ser det unektelig besnærende ut. Samspill, standarder, verktøy, forenkling – alt er i tidens ånd. Er det mulig? Lar det konvergerte nettverket seg realisere i praksis? Svaret er ‘tja’. Vi forklarer hvordan.

[...]

Perspektiv

Leder: VMware - kliemadebattens vinner

Lavere kostnader er bra. Miljøbevissthet er enda bedre. Titusenvis av tjenere er dramatisk underutnyttet, og står der fordi vi ikke helt tør å legge flere oppgaver på én maskin. Her er det mye å hente – og virtualisering er åpenbart løsningen. Har VMware servert IT-bransjen en grønn bølge?

[...]

Analyse

WAN-akselerasjon - kun kurering av symptomer?

Det handler om responstider og kostnader: Kan vi få begge nedover samtidig med at trafikken, bruken og avhengigheten øker? WAN-akseleratorer lover å levere begge deler – og gjør ofte nettopp det. Men velger vi i lettvinthetens navn hjelpemidler som kurerer symptomene i stedet for problemene – med ekstra kompleksitet og langsiktige kostnader som resultat?

[...]

Perspektiv

Leder: Integrasjon og misforstått standardisering

Det er klart vi vil ha integrasjon av tjenester. Bruken blir enklere, nytteverdien og fleksibiliteten større og driften mindre krevende. Argumentene er mer enn gode nok til å rettferdiggjøre investeringer i nettopp integrasjon. Og investerer gjør vi – over en lav sko. Men står resultatene i forhold til investeringene?

[...]

RettPå

Om data, levetid og ansvar for fremtiden

Å få tak i data fra en backup eller et medium som er 15+ år gammelt, er som regel en kostbar og tidkrevende øvelse som ikke alltid lykkes. Hva gjør VI for å ivareta tilsvarende situasjon om 15 år? Sørger vi egentlig for at det er umulig?

[...]

No Picture
RettPå

Windows vs. Linux: Tungen på vektskålen

Hvem er best, Linux eller Windows? Svaret kommer naturligvis an på anvendelsen, behovene og ikke minst på hvem vi spør. Rettes spørsmålet til et Linux-miljø, er Linux best. Rettes det til et Windows-miljø er svaret like forutsigbart. Ingen av dem er objektive, og begge kan være riktige. Merkelig? Ikke egentlig.

[...]