Analyse

Trendsettende cybersikkerhet

Sikkerhet 3.0: IT-sikkerhet er blitt til Cyber-sikkerhet: Viktig for IT, like viktig for verden. En ny virkelighet. Truslene er over alt, forsvar fungerer ikke, overvåking gjelder. Det betyr nye aktører, nye verktøy, nye trendsettere og viktige trender.

[...]

RettPå

Vakker IT?

“Brukergrensesnitt er kunst. UI-design er konge.”nVi rister på hodet. “In your dreams” tenker ingeniøren i oss stille. Det er funksjonalitet som teller. UI er viktig, men ikke viktigst. Hvem er på villspor?

[...]

Analyse

IT 2.0 - 2014

IT er på vei opp eller ut. Ut for små, opp for store virksomheter. Vi gjennomgår prosessen, mulighetene, utfordringene og målbildet. IT 2.0 = Intelligente Tjenester.

[...]

RettPå

XaaS: Panikkbrems for IT

‘As a Service’ er en bastard. En forvirrende konstruksjon som bevarer ITs selvfølelse og øker avstanden til brukerne. De interesserer seg for funksjon, nytte og tilgjengelighet, ikke opphav.

[...]