Windows vs. Linux: Tungen på vektskålen

Closeup of a sculpture of Themis, mythological

Hvem er best, Linux eller Windows? Svaret kommer naturligvis an på anvendelsen, behovene og ikke minst på hvem vi spør. Rettes spørsmålet til et Linux-miljø, er Linux best. Rettes det til et Windows-miljø er svaret like forutsigbart. Ingen av dem er objektive, og begge kan være riktige. Merkelig? Ikke egentlig.

Dersom kriteriet er oppetid og pålitelighet – hvilket ofte er tilfelle – viser både undersøkelser og erfaring at den plattformen miljøet har mest kompetanse på, er den mest stabile. Forutsetningen er naturligvis at utgangspunktet er av akseptabel kvalitet. Og så lenge vi har med etablerte OS-plattformer å gjøre – Linux, Windows 2003 Server, AIX, Solaris med flere, er utgangspunktet tilfredsstillende.

En fersk undersøkelse fra Yankee Group bekrefter dette forholdet. Rapporten konkluderer riktignok med at Windows 2003 Server er en mer pålitelig tjener-plattform enn Linux, og at Unix er bedre enn begge, men konklusjonen harmonerer ikke helt med resten av innholdet. Slike avvik er vi imidlertid blitt vant med fra den kanten, og kommer ikke som noen overraskelse.

En spesielt pussig observasjon i rapporten konstaterer at [fritt oversatt](*) ‘en vesentlig del av nedetiden for Linux-servere har sin årsak i manglende dokumentasjon for Linux og Open Source produkter sammenlignet med mer modne, etablerte operativsystemer’. Noen raske søk på Amazon.com viser at observasjonen er tatt ut av løse luften.

Vi finner imidlertid ingen grunn til å trekke Yankees empiriske resultater i tvil. Selskapet fabrikerer neppe sine data. Likeledes er de ‘inne på noe’ når de trekker frem dokumentasjon som en årsak til at Linux kommer dårligere ut. Forklaringen er imidlertid ikke manglende dokumentasjon, men mangel på folk som bruker den. Svært få miljøer har kun én tjenerplattform, de fleste har to eller flere. Videre har alle miljøer en historie – kompetansemessig og på andre måter. Og dersom kompetansen er best på Windows, er det sannsynlig at nettopp Windows vil komme best ut i en slik undersøkelse. Er kompetansen best på Linux eller Solaris, vil én av disse komme best ut.

Poenget er at slike undersøkelser sjelden er mye verdt i praksis, og at kompetanse i egen driftsorganisasjon er avgjørende for resultatet. Ingen bombe, men like fullt et forhold som sjelden får tilstrekkelig oppmerksomhet når forandringer planlegges.

Vi har ved flere anledninger de siste årene blitt invitert til å evaluere installasjoner der Linux på ingen måte har svart til forventningene. Et fellestrekk for mange av miljøene har vært at beslutningen om å ta i bruk Linux er gjort på ledelsesnivå, uten at driftspersonalet har vært delaktige i beslutningsprosessen, og dermed heller ikke positivt innstilt til forandringen. Resultatet gir seg selv.


(*) Den engelske teksten er “Yankee Group determined a significant portion of this outage time is attributed to the scarcity of Linux and open source documentation compared to the more mature, established operating systems.”

Legg igjen kommentar

Din epost-adresse vil ikke bli vist.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.