Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

Om levering og kopibeskyttelse

Spesialrapporter fra myMAYDAY.com Business leveres i PDF-format via en link som sendes kunden per epost etter at bestillingen er klarert.

Levering, kopibeskyttelse og rettigheter

Rapporten merkes med bestillers navn, epost-adresse, og firmaet oppgitt i faktura-adressen. For privatpersoner blir den merket med 'privat' i stedet for firmanavn.

Rapporten kan leses on-line, lagres lokalt med begrensede tilgangsrettigheter, og kan skrives ut. Utskrift kan gjøres flere ganger, og en utskrift kan sirkuleres som en bok eller et magasin, men flere kopier kan ikke være aktive på samme tid. Utskrifter skal bestå av komplette, umodifiserte sider. Rammen om opphavsrettigheter nederst på hver side skal alltid være synlig. For gruppe- og firma-avtaler gjelder spesielle betingelser, se nedenfor. Utover dette er reproduksjon, deling, overføring og/eller redistribusjon – uansett form og metode – uten utgivers samtykke, ikke tillatt.

Bestillingen impliserer at disse betingelsene er akseptert.

Sitater og sitering

Det kan siteres fra rapporten dersom kildehenvisning er med (rapportnavn og utgiver). Sitater på over 200 ord krever tillatelse fra utgiver. Bruk epost-adressen ovenfor for avklaring av ytterligere detaljer eller spesielle behov.

Intern deling

Firma-intern deling betyr at rapporten kan legges ut på internt intranett og gjøres tilgjengelig for interne brukere (ansatte, ikke konsulenter). PDF-filen blir merket i henhold til dette, og brukerne gjøres oppmerksom på betingelsene for bruk (i tilknytning til intern link). For hver bruker gjelder samme betingelser som angitt for enkle eksemplarer ovenfor.

5 eks. er en spesial-pris for grupper på inntil 5 brukere. Dette fungerer som enkelt-eksemplarer: Hvert eks. blir merket med brukerens navn og hentes av brukeren selv. Betingelser forøvrig som for enkelt-eksemplarer. Se bestillingssiden for detaljer.

Oppdatert 20-07-2013 17:57