Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

IPv6 - fra test til business

Rapporten erstatter usikkerhet med forståelse for IPv6, og legger grunnlag for å komme i gang umiddelbart: Etablere testmiljø, bygge kompetanse, utvikle strategi for utvidelsen - og mye mer.

Oppdateringer

Rapporten er utgått per 30/9/13.

Har du kjøpt rapporten og ser etter oppdateringer eller tilleggsinformasjon? Klikk her.

Nødvendig og attraktiv

Uten Internettet stopper verden. Uten IPv6 stopper Internettet. Mer komplisert er det ikke. Manglende business-case kompenseres av realisme. IPv6 er nødvendig. Dessuten: Velprøvd, akseptert, dokumentert og relativt ukomplisert. Hva er problemet? Å finne et riktig tidspunkt. Det finnes intet riktig tidspunkt for betydelige forandringer i en hektisk IT-hverdag. Det finnes imidlertid et galt tidspunkt: Når store deler av markedet oppdager at de er sent ute. Derfor er riktig tidspunkt .

Sagt på en annen måte: Tiden er ikke ute, men inne: Adressereservene for IPv4 går på reservetank, og ingen bestrider at forandringen er nødvendig. Store deler av verden er i gang. Det offentlige i mange land har spesifikke krav til IPv6-støtte for både utstyr og programvare. USA har hatt det siden 2008.

IPv6 muliggjør videre vekst og innovasjon for verdens viktigste kommunikasjonskanal. En vekst som ellers vil bli strupt av mangel på en kritisk ressurs. Hva venter vi på?

Rapport: IPv6 - fra test til business
Klikk bildet for å se 15 sider av rapporten, inklusive innholdsfortegnelsen.

Praktisk realisme

Rapporten presenterer en pragmatisk virkelighet: Hvor er vi og hvorfor, hvor skal vi og hvordan kommer vi dit?

  • Status for IPv4 og IPv6 i markedet.
  • Hva trenger vi for å komme i gang med IPv6?
  • Hvor står leverandørene av utstyr og konnektivitet (ISPer)?
  • Hvordan planlegger vi utrullingen?
  • ... og mye mer.

Problemstillingene berøres i beskjeden grad av endeløse IPv6-konferanser med fokus på adressereserver, statistikker og leverandør-markedsføring.

Rapporten plasserer skapet der det hører hjemme: IPv6 er klar for business, mange ISPer er det ikke, tiden for å starte er nå og terskelen er lav – uavhengig av ISPene. Å vente til situasjonen blir akutt er å be om høyere kostnader, dårligere kvalitet og forsinkelser.

Hvorfor, hva, hvordan

... er hovedspørsmålene som besvares. Deler av markedet venter på press utenfra. Fordi de mangler en business case for endringen. Den koster penger og andre ressurser som skal kvalifiseres. Denne kvalifikasjonen er første del av rapporten: 'Hvorfor'. Årsakene til at IPv6 finnes, er nødvendig og at det optimale tidspunktet er nå.

2. del beskriver og skaper forståelse for teknologien. Teknisk sett er IPv6 lett å forstå for erfarne nettverksprofesjonelle med IPv4-fartstid. Og for IT-profesjonelle flest på overordnet nivå. Denne forståelsen er viktig både for å planlegge riktig, bli kreativ på nyvinningens vegne og for å kunne diskutere faglig med leverandører og nettverks-spesialister som skal gjøre jobben, og som også har behov for denne rapporten.

Del 3 tar for seg det praktiske: Hvordan vi kommer i gang med det samme uten å vente på sendrektige ISPer som ikke helt har tatt inn over seg virkeligheten. Eller – dersom de har gjort det – ikke ønsker å vise det offentlig. Videre gjennomgår vi en mal for selve prosessen, grunnlag for en strategi eller plan.

Oppdatert 03-11-2014 09:24