Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

Businessplan: Cloud Storage i Norge

CLOUD STORAGE I NORGE

Fra behov til business

NB: Per 25. oktober 2011 er dette produktet solgt med enerett, og derfor ikke lenger generelt tilgjengelig.

2010 ble Cloud-året i deler av verden rundt oss. I USA, i Europa, i Asia. Norge henger etter, men ikke langt etter. Samme behov som resten av verden, men mindre press. Vår kartlegging av markedet startet høsten 2010 med lagring, backup og arkivering som fokusområder. Resultatene overrasket: Markedet var 'klarere' enn leverandørsiden. En sjelden situasjon og en like sjelden mulighet.

Det norske markedet mangler tjenesteleverandører som har forstått mulighetene i markedet og mulighetene teknologisk. Hvis internasjonale aktører kan levere lagringskapasitet til 10% eller 2% av vanlig markedspris, kan norske leverandører gjøre det samme.

Derfor utvidet vi markedsanalysen til også å bli en business-analyse. Vi har fulgt utviklingen av Cloud Computing som plattform og nettskyen som konsept siden 2007, og sitter med et sjeldent perspektiv på markedet – nasjonalt og internasjonalt, leverandørsiden og kundesiden. En ideell posisjon for å utvikle nettopp et business-verktøy.

Analyse - forside

Et business-verktøy

‘Cloud storage i Norge’ er et unikt verktøy rettet mot en eksklusiv kundegruppe: En 90% businessplan. Velg markedssegment, spesifikke tjenester og verktøyleverandører – og oppstart av en nettskybasert lagringsbusiness er noen uker unna. Beskjedne investeringer, et modent marked og mager konkurranse. En drømmesituasjon som i seg selv ble en drivkraft bak planen. Født som en markedsanalyse, avslørte den så store muligheter og udekkede behov at den endte opp som nettopp en 90% businessplan. En rekke potensielle verktøyleverandører diskuteres i analysen.

Målgruppen er virksomheter som allerede har business i Internett-sfæren: ISPer, datasentre, hosting-leverandører, outsourcing-spesialister. Der infrastrukturen og mye av kompetansen finnes allerede. I samme gruppe kommer store IT-avdelinger, som i nær fremtid har valget mellom å begynne selv eller finne en partner. Ingen kommer unna et nytt regime for lagring, backup og arkivering. Når markedsprisene faller med 60% eller mer, kan ingen snu ryggen til og si at det ikke passer. Det passer.

Business-analysen legger grunnmuren. Den gjennomgår status – lokalt marked, lokale behov, internasjonalt marked, internasjonale tjenester, trendsettere, og ikke minst – teknologiene som gjør regnestykket uimotståelig. Ikke ny teknologi, men eksisterende teknologi anvendt på nye måter.

Spesifikasjoner

  • En markedskartlegging gjennomført høsten 2010.
  • En evaluering av business-potensiale basert på oversikt, innsikt og erfaring.
  • En basis for rask etablering og oppstart av ny business med fokus på nettskybaserte lagringstjenester – én eller flere av lagring, arkivering, backup.
  • En skisse til videreutvikling av business basert på brede, internasjonale trender og klart identifiserte muligheter.
  • En mal for markedsføring: Fokus, prioriteringer, fallgruver.
  • 75 sider inklusive appendikser.

For seriøse aktører

Businessplanen er laget for aktører med posisjon eller ambisjon i Cloud-markedet. Den er også hyperrelevant for større IT-miljøer som vil komme markedet i forkjøpet og utvikle sine egne tjenester etter Cloud-modell.

Vi så potensialet, tok utfordringen, gjorde jobben. Du kan høste resultatene.

Analysen er tilgjengelig fra 10. mars 2011, og koster NOK 240.000 eks. mva. Ta kontakt per telefon eller epost for mer informasjon:
92017146/helge@mymayday.com, 98866007/hanne@mymayday.com.

Oppdatert 26-10-2011 19:21