Fortsett til innholdet.
Personlige verktøy

 

Seksjoner

Cloud Business: En markedsanalyse

Marked • Muligheter • Business • Norge [NB: Rapporten er utgått]

For aktuelle og potensielle leverandører i det norske tjenestemarkedet:

  • Fokus på infrastruktur og lagringstjenester.
  • Analyse av marked og markedspotensiale – muligheter, konkurransesituasjon, nivå.
  • Gjennomgang av norske aktørers svakheter.
  • Markedsvindu: Annerledeslandet.
  • Videreutvikling av tjeneste-spekter: Fra backup til total-leverandør.
  • Teknologi-utnyttelse: Hvordan komme i balanse med internasjonale tjeneste-leverandører.
  • Ideer og inspirasjon: Tilgjengelige verktøy og tjenester, mulige partnere.

En analyse for et kresent marked med høyere ambisjoner enn å forstå markedet: Bygge eller source tjenester tilpasset norske behov. Utnytte muligheter.

Analysen bygger på markedsdelen av business-analysen Cloud Storage i Norge, som er solgt med enerett. Analysen er omarbeidet, oppdatert og uten den opprinnelige business-planen og tilhørende beregninger.

Ca. 40 sider + appendikser. Et verktøy for forretningsutvikling. For et kresent marked. Klikk på forsiden for et utdrag fra innholdet, inklusive innholdsfortegnelse.

Oppdatert 03-11-2014 09:20