RettPå

SSL: Katastrofal (u)sikkerhet

De kommer ikke like ofte som historier om personregistre på vidvanke. Men de kommer mer enn ofte nok – historiene om feil eller svakheter i SSL. Er selve grunnmuren i Internett-sikkerheten i ferd med å sprekke?

[...]

RettPå

Miljø som konkurransefaktor?

«IT har hatt høy miljøbevissthet lenge.» En påstand og en gjenganger med beskjeden substans. Mens vi tror vi er miljøbevisste, er sannheten at miljøbevisstheten fordampet i varmen fra finanskrisen og strammere økonomi. Forserte forbedringer ble avløst av naturlig progresjon  – når forholdene gjorde det økonomisk ansvarlig.

[...]

RettPå

Brutale Apple

Hvem kansellerer lønnsomme produktlinjer? Hvem bytter arkitektur med fare for å komme på kant med både kunder og (programvare-) leverandører? Hvem dropper ‘standard’ grensesnitt og periferiutstyr flere år før konkurrentene? Apple!

[...]