Gullkorn

Tidløse artikler som alltid setter toppetasjen i sving: Stimulans, inspirasjon, refleksjon...

Når gammel teknologi 'ruler'

20/08/2015

Enkelte teknologier overlever både tidens tann og egen utilstrekkelighet. Vi ser på 10 eksempler – fra RS232C til QWERTY. Hva har de felles?

[...]

Reboot for IT?

10/05/2015

9 av 10 IT-prosjekter KAN lykkes. IT har innsatsmidlene, trenger en omstart - og et oppgjør med historien.

[...]

The greatest software ever written

08/03/2006

Går det an å rangere programvare? I så fall etter hvilke kriterier? Finnes det et verdens beste musikkstykke eller maleri? En verdens viktigste oppfinnelse eller oppdagelse? Muligens, men rangeringen vil alltid avhenge av hvem som rangerer – den vil være subjektiv. Samtidig – konkurranser og rangeringer kan være både underholdende og lærerike. [...]
1 2