Gullkorn

Tidløse artikler som alltid setter toppetasjen i sving: Stimulans, inspirasjon, refleksjon…

Digitalisering: Når ledelsen svikter

28/04/2016

Digitalisering er ikke et fag, men en prosess. Ikke et valg, men et krav. Ingen overlever uten – ikke i industrien, ikke i helsesektoren, i forvaltningen eller andre steder. Noen bremser, men vet de hva de gjør? [...]

Reboot for IT?

10/05/2015

9 av 10 IT-prosjekter KAN lykkes. IT har innsatsmidlene, trenger en omstart - og et oppgjør med historien.

[...]

The greatest software ever written

08/03/2006

Går det an å rangere programvare? I så fall etter hvilke kriterier? Finnes det et verdens beste musikkstykke eller maleri? En verdens viktigste oppfinnelse eller oppdagelse? Muligens, men rangeringen vil alltid avhenge av hvem som rangerer – den vil være subjektiv. Samtidig – konkurranser og rangeringer kan være både underholdende og lærerike. [...]
1 2