november 2020

‘Jeg vet ikke...’

25/11/2020

Mange vi kjenner har vegring mot å si 'jeg vet ikke'. Oppfatter det som et nederlag, en negativ innrømmelse. Samtidig omfavnes ideen om livslang læring som den største selvfølge. Men hvordan kan vi lære mer og samtidig late som vi er allvitende? [...]

Personlig Zero Trust?

23/11/2020

'Når ingen ting stemmer' passer på deler av hverdagen for de fleste. Inspirasjon til en kritisk gjennomgang av gamle (og nye) vaner – og målestokker. Bygger vi fremtiden eller fikser vi på historien? [...]

Apple M1 - når telefonen blir server

18/11/2020

Det er lenge siden en ny PC - laptop eller desktop - trigget noe annet enn et nikk fra de fleste av oss. Så også med Apples siste tilskudd. Men noe er vesentlig annerledes. M1 endrer målestokken for laptops, desktops og - etterhvert - servere langs en akse vi hadde glemt fantes. [...]

Sikkerhet: It's the data, stupid ...

11/11/2020

En enkel – men alvorlig – omskriving av KISS, 'keep it simple, stupid'. Selv i 2020 - mens verden koker rundt oss - beskytter vi lageret mens dataene lekker alle veier. [...]

Zero trust, zero effekt?

11/11/2020

Det er med Zero Trust som med ansiktsmasker. Brukt riktig redder de liv. Brukt feil er de kostbare, unyttige, kanskje farlige. [...]