Perspektiv

Norge er best - men i hva?

Digital transformasjon betyr dype og raske endringer. Da kommer nordisk konsensuskultur til kort. Vi trenger brutalitet, ansvarlighet og gjennomføringskraft. Kan kommune-Norge bli den nye rollemodellen?

[...]

RettPå

Når Bitcoin imploderer

‘For godt til å være sant’ betyr ofte akkurat det. Umulig, usant eller overoptimistisk. Bitcoin befinner seg i motsatt ende av skalaen: ‘For dårlig til å overleve.’ Få har oppdaget det enda, og bildet er ikke helsvart: Mulighetene i den andre enden er fascinerende – og er uavhengige av Bitcoin!

[...]

RettPå

Trenger vi IT?

Spørsmålet kommer opp oftere enn før. Spesielt når ledelse og organisasjon oppdager at ‘digital transformasjon’ ikke er en ‘IT-greie’.

[...]