Gullkorn

Digital strategi - et faresignal?

Behov for en digital strategi indikerer at virksomhetsstrategien er utdatert - og den digitale transformasjonen er mangelfull. Begge deler er faresignaler: En ikke-digital virksomhetsstrategi er en nekrolog for virksomheten.

[...]

RettPå

Business tror (ikke) på AI

3 av 4 toppledere tror AI vil gi ny business. 8 av 10 tror AI gir konkurransefortrinn. Men knapt 1 av 5 har tatt i bruk AI i dag. Avstanden mellom liv og lære er enorm – og voksende.

[...]

Perspektiv

Zero Trust Networks

Ingen tillit. ‘Trust no one.’ Ingen har privilegier. Alt og alle kontrolleres -kontinuerlig. Enkelt, uvant, ryddig, sikkert. Men er det mulig?

[...]