RettPå

‘Embracing failure’ er smittsomt!

‘Vellykket’ er overvurdert. ‘Mislykket’ er undervurdert. Avstanden mellom dem er feilvurdert – og mindre enn de fleste vil ha det til. Derfor har ‘mislykket’ og ‘feil’ stigende status i 2016.

[...]

Analyse

Skalerbar softwareutvikling

Kanban, Git, JavaScript, CI/CD er viktige ingredienser. Ledelse, arkitektur og verktøy likeså. Tidsskalaen er endret fra måneder til dager. Vi snakker om skalerbar softwareutvikling. Det ER mulig.

[...]

RettPå

Digital opprydding i trådløst kaos

Vi lever i et trådløst kaos. En lapskaus av inkompatible teknologier som fungerer hver for seg, men ikke sammen – og formerer seg som kaniner. Vi trenger hjelp – og løsningen er ikke flere apper. Hva med digital optimalisering?

[...]

Perspektiv

Sikkerhet: 'It's all about data'

Kan mer data gi bedre sikkerhet? Definitivt. En kontinuerlig strøm av overvåkingsdata til spesialiserte Watson-varianter snur opp-ned på vante forestillinger om hva som er mulig og umulig.

[...]