Analyse

No paper, no pages, no printer, no problem

Nettbrett og smart-telefoner setter det endelige punktum for papirets uunnværlighet. Billetter, kvitteringer, aviser, selvangivelse, bøker, regnskapsbilag, fakturaer – og mye mer ser aldri papir. En hel generasjon vet ikke hva A4 er. Fortsetter IT som om ingen ting har skjedd? Har kontorstøtteverktøy gått ut på dato?

[...]