Analyse

Amazon setter Cloud-markedet i flammer

Amazon’s Kindle Fire er teknologisk uspennende – og et markedsmessig jordskjelv. Ikke først og fremst fordi den tukter Apple på hjemmebane, men fordi den endrer markedets oppfatning av Cloud Computing. En bråmodning som plasserer Amazon, Google, Apple og kanskje - om noen år - Microsoft i sentrum av ‘universet’.

[...]

Perspektiv

Goodbye SaaS

SaaS er et meningsløst uttrykk. Programvare kan aldri være en tjeneste. Programvare kan produsere (og levere) tjenester. Når vi har kvittet oss med begrepet, har IT lagt steinalderen bak seg.

[...]

RettPå

SSL: Katastrofal (u)sikkerhet

De kommer ikke like ofte som historier om personregistre på vidvanke. Men de kommer mer enn ofte nok – historiene om feil eller svakheter i SSL. Er selve grunnmuren i Internett-sikkerheten i ferd med å sprekke?

[...]

RettPå

Miljø som konkurransefaktor?

«IT har hatt høy miljøbevissthet lenge.» En påstand og en gjenganger med beskjeden substans. Mens vi tror vi er miljøbevisste, er sannheten at miljøbevisstheten fordampet i varmen fra finanskrisen og strammere økonomi. Forserte forbedringer ble avløst av naturlig progresjon  – når forholdene gjorde det økonomisk ansvarlig.

[...]

Perspektiv

Imbesill offentlig sektor?

Offentlig sektor forstår ikke at IT er annerledes enn papir og bokhyller. Sier Abelia. En overdrivelse som kan gjentas om (deler av) privat sektor. En svakhet som har gått ut på dato. Industrialisert IT sørger for at både offentlig og privat sektor kan konsentrere seg om det de skal, ikke det de må. Det var på tide.

[...]

Perspektiv

Goodbye telefoni

Telefoni – inklusive mobil-telefoni – er blitt én av mange kommunikasjonstjenester, og kun unntaksvis den viktigste. Forretningsstrukturen er ikke tilpasset denne virkeligheten. Nå kommer endringen. Den vil gjøre vondt – for operatørene.

[...]