Perspektiv

Internettet - sikkert som banken?

Det slår aldri feil. ‘Insidenter’ gir vann på mølla til forståsegpåere og byråkrater som vil ha mer kontroll og flere restriksjoner. Også for Internettet. Men er det egentlig Internettet som trenger bedre sikkerhet, eller skytes det på pianisten?

[...]

Analyse

Cloud Computing Reality Check Q2-2011

Det norske IT-markedet våkner, men mangler leverandører. Gamle IT-aktører lager roadmaps som de vegrer seg for å følge. Nye slåss seg imellom mens Google og Apple stikker av med pengene. Spennende IT-tider? En thriller!

[...]

Perspektiv

Streaming for business

Første generasjons Internett leverte grenseløs konnektivitet – med historiske konsekvenser. Andre generasjon leverer tilgjengelighet. Konsekvensene blir enda større.

[...]