Analyse

Industriell IT – strategisk tsunami

En tsunami som treffer land, utraderer alt den kommer over. Industrialiseringen av IT vil utradere de fleste av dagens små og store datasentre. Litt saktere, litt mer kontrollert, like pålitelig. Resultatet i den andre enden er så attraktivt at vi knapt kan vente. Praktisk, økonomisk, utviklingsmessig.

[...]

Analyse

Forenkling som strategi

IT-strategier flest organiserer kompleksitet i stedet for å tilrettelegge for forenkling. Vi kontrollerer brukere i stedet for å regulere tjenester. Mulig i 2005, umulig i 2012. Tiden er moden for en kraftig kursendring – mot forenkling.

[...]