Analyse

Interop New York 2010 – trender

VDI, driftsverktøy, akseleratorer, svitsjer og mer – i mange fasetter – er de en del av fremtiden eller lenker til en kostbar fortid? Og er selvstendige, kravstore, mobile brukere den viktigste drivkraften bak forandring på IT-siden?

[...]