Perspektiv

Sikkerhet er aldri viktigst

Sikkerhet kan aldri ha høyeste prioritet. Maksimal sikkerhet er sjelden nyttig og aldri kosteffektivt. ‘Riktig’ sikkerhet er hva vi trenger. Da har andre forhold høyeste prioritet – og sikkerheten er tilpasset behovene.

[...]

Perspektiv

Microsoft flytter drift til nettskyen

Uten applikasjoner, ingen tjenester. Uten generatorer, ingen strøm. Ingen må se generatorene for å stole på strømmen. Ei heller må vi eie applikasjonene for å bruke tjenestene. Microsofts Intune setter scenen for skybasert klient-drift.

[...]