Analyse

Slipp nettverket fri…

IT-verden er full av Berlin-murer, kontrollposter, blokkeringer. Av historiske årsaker – og i sikkerhetens navn. Nå skal de bort. Ikke fordi sikkerhet er blitt mindre viktig, men fordi de hindrer sikkerheten. Fleksibiliteten. Og dermed virksomheten.

[...]

Perspektiv

Lønnsom loftsrydding

Våre lagringssystemer trenger ikke rydding på loftet, men et loft å rydde til. Eller flere. For ‘bortstuing’ av data med ukvantifisert innhold og kvalitet. Uten å bli utilgjengelige.

[...]

Perspektiv

Er desktoppen bevaringsverdig?

Å virtualisere desktoppen løser mange utfordringer og gir beskjedne endringer. Spørsmålet er ikke om fordelene er reelle, men om de er store nok til å holde kunstig liv i en døende plattform.

[...]