Analyse

Enterprise Open Source

Kan store organisasjoner leve uten kommersiell programvare? ‘Nei’ sier de fleste, ‘ja’ sier noen få – og peker på seg selv. Eksemplene er trendsettende. IT-miljøer flest har et stort uutnyttet potensiale. Men hvor er produktene?

[...]

Perspektiv

2010 - alt skal bort

Halvparten av myMAYDAY.coms interne tjenesteproduksjon er borte. Det smaker godt: Større fleksibilitet, lavere kostnader og bedre tid. Vi vil ha mer. I 2010 går resten…

[...]

Perspektiv

EU redder Microsoft…

Et spark på skinnleggen gjør vondt, men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Den tvungne frikoblingen mellom Windows og nettleser setter Microsoft på riktig spor i mobilmarkedet.

[...]