Analyse

Virtualisering – trendsettende overraskelser

Støynivået har vært uvanlig høyt i sommer – på en rekke IT-relaterte områder. Spesielt virtualisering og nettsky-tjenester har ignorert ferien og oversvømmet markedet med produkter og annonseringer. Vi filtrerer støyen, setter søkelyset på de viktige hendelsene – og begynner med virtualisering.

[...]

Perspektiv

Virtuell usikkerhet

Er god sikkerhet mulig i en virtuell verden? Utvilsomt. Men virtualisering i seg selv reduserer sikkerheten. Hvorfor tror deler av markedet det motsatte?

[...]

Analyse

Sikkerhetssjokk løfter HTML5

Shockwave og HTML5 har ingen ting med hverandre å gjøre. Like fullt bidrar gigantiske sikkerhetshull i nettopp Shockwave til å akselerere interessen for neste generasjons 'web-språk' radikalt. Les hvordan og hvorfor.

[...]

Perspektiv

Stillstand er også forandring

SaaS er våre dagers PC: Brukere, ledere, avdelinger, hele virksomheter kortslutter etablerte IT-maktstrukturer og får det de trenger raskere, enklere og til lavere kostnader. Ikke alltid, men stadig oftere. Hvor ble det av kunnskapen IT-verden ervervet da PCen gjorde det samme for 20 år siden?

[...]

Perspektiv

Er backup avleggs?

Sikkerhetskopiering er som sikkerhetsbelter: Nødvendig, påbudt og oversett av enkelte. I profesjonelle kretser er backup like selvfølgelig som strøm og kjøling. Slik var det i alle fall for noen år siden. Står enda en gammel sannhet for fall?

[...]