november 2008

Energi & IT – lønnsom, grønn fornuft

29/11/2008

Energiprisene har vokst jevnt siden årtusenskiftet, og representerer en betydelig del av våre IT-kostnader. Mens prisene fortsetter oppover, vet 4 av 5 IT-avdelinger lite om sine energiutgifter. Kun 3 av 100 slår av klienter og tjenere som ikke er i bruk. Hva skal til for å flytte energi til topps på IT-agendaen? Et krakk? Firedobling av prisene? Hva med sunn fornuft?

[...]

Hva er dataene verdt?

24/11/2008

Data er undervurdert. De har gått for lut og kaldt vann i årevis, mens IT-verden har vært opptatt av hardware og applikasjoner. Og de er usynlige i alle ‘normale’ verdi-oppstillinger. Hvordan kan vi bruke ressurser på sikring dersom verdien av det som skal sikres, er fraværende eller usynlig? Hvordan kan vi finne verdien på våre data? Og hvordan måler vi effektiviteten av sikringstiltakene?

[...]

Tid for krakk - eller nytenking?

20/11/2008

Overskrifter selger, innhold kommer i 2. rekke. ‘Web2-boblen sprekker’ gjør seg som overskrift. Med dot-com i friskt minne og krakk rundt oss på alle kanter, er det kanskje ikke så rart. Like fullt kommuniserer overskriften det motsatte av virkeligheten. Det som sprekker, er budsjetter og prognoser. Løsningen er lavere kostnader og optimalisering – og Web2 leverer.

[...]

HaaS – Humans as a Service

11/11/2008

Når oppgavene hoper seg opp, ser vi etter nye hoder. Er de av antatt kort varighet, ser vi etter vikarer. Men hva om de er for kortvarige til å kvalifisere selv en vikar? Vasking av en kunde-database, oversetting av et dokument, ‘tagging’ av bilder eller andre data? Er oppgavene viktige nok, finner vi en løsning. Havner de lenger nede på listen blir de liggende. Men det finnes et 3. alternativ: HaaS!

[...]